DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Basketball-projekt skal komme ventelisteproblematikker i hovedstaden til livs

DBBF, DGI og BørneBasketFonden samarbejder i nyt projekt om at finde fælles løsninger på ventelistetal med fondsmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.


Landets basketballklubber har oplevet en markant tilstrømning af nye medlemmer på bagkant af coronapandemien. Det er ekstremt positivt for sporten generelt, men det har desværre også betydet, at flere end 1.000 børn antages at stå på ventelister i en række københavnske klubber. Værst står det til for københavnske U13-drengehold, hvor samtlige pladser er besat i byens klubber.
Danmarks Basketball Forbund har på den baggrund søgt og fået i alt 1.349.500 kr. tildelt af Den A.P. Møllerske Støttefond. Pengene skal via projektet ”Væk fra ventelisten og ind på banen” få de omkring 1.000 børn og unge flyttet fra en passiv ventelisteposition til aktiv foreningsdeltagelse.
Projektleder Sona Camara har siden projektstart i september 2022 arbejdet med at kortlægge ventelisteproblematikkerne:
”Det er en ret vild situation, som vi har identificeret i basketballklubberne. Når der er så lange ventelister, så kræver det et stort arbejde med koordinering, kommunikation og samarbejde på tværs af klubber og samarbejdspartnere, for at vi kan lykkes. Vi kommer til at arbejde med at finde forskellige løsninger, men der er heldigvis givet støtte til en lang række tiltag, som kan afhjælpe problemerne,” udtaler Sona Camara.

Fælles indsatser og samarbejde
Tildelingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond skal fordeles over 3 år, og pt. indgår syv basketballklubber i hovedstadsområdet i projektet, mens seks mere har tilkendegivet deres interesse.
I første omgang skal Sona Camara koordinere mellem projektets klubber, hvor børn på venteliste flyttes over i en anden klub, der har plads. Det er en model, som tydeliggør vigtigheden af samarbejdet, både mellem klubberne i hovedstadsområdet og på projektniveau.
Men samtidig skal der også udvikles en ny model for samarbejde om og udnyttelse af kommunale idrætsfaciliteter. Københavns Kommune er presset på faciliteter generelt, og projektet ”Væk fra ventelisten” illustrerer et stort behov for bedre understøttelse af faciliteter for idrætter i vækst.
”Én af de største udfordringer i projektet bunder i haltid,” fortæller Sona Camara. ”Der er simpelthen ikke plads nok. Derfor er næste skridt i projektet at gå i dialog med kommunerne, så vi på sigt kan udnytte haltiderne bedre.”


At tænke ud af boksen
Nogle basketballforeninger har heldigvis ledig kapacitet. Det er primært nyere klubber i Storkøbenhavn, såsom Lundehus Basketball, B3B, Valby Vespas, Rødovre Red Rabbits, Børnebasket Brøndby og Børnebasket Dragør. Derudover er der mindre veletablerede klubber som Virum, Gladsaxe og Glostrup Basketball, som har plads til spillere på enkelte årgange.

Derudover søger projektet at oprette en række nye foreningstilbud specifikt i de foreninger, der har ledig hal- og trænerkapacitet, og dermed skabe mulighed for at optage endnu flere af de børn, der står på ventelister i andre klubber. Og så har DBBF sørget for at stable såkaldte ”venteliste-træninger” kaldet Copenhagen Ballerz på benene, så venteliste-børnene ikke mister modet.
Det glæder formanden for Danmarks Basketball Forbund (DBBF), Mads Young, at projektet nu er i gang og foreløbigt har rykket knap 50 børn fra ventelisten inden for få måneder:
”Vi tror virkelig meget på det her projekt. Kortlægningen har tydeliggjort, hvor store udfordringer vi står med. Men vi har heldigvis mange ideer og forslag til at tænke ud af boksen og imødekomme ventelisteproblematikkerne. Vi kan mærke opbakningen fra basketballklubberne, der er klar til at samarbejde og finde fælles løsninger på tværs af hovedstadsområdet. Vi ønsker også at gå i dialog med Københavns Kommune med henblik på at identificere idrætsfaciliteter, der står ubrugt hen på skolerne og som måske godt kan sættes i spil,” fortæller formand for DBBF, Mads Young.
Det er målet, at den nye model omkring idrætsfaciliteter, trænerressourcer og klubsamarbejde er udviklet og afprøvet i projektperioden, som løber fra 1. september 2022 til 30. juni 2025.

Kontakt for yderligere oplysninger
Projektleder Sona Camara, DBBF, tlf. 43 26 25 16 eller e-mail soc@basket.dk
DGI Basketball Emil Tarp, DGI Østjylland, tlf. 20 30 28 94 eller e-mail emil.tarp@dgi.dk

Faktaboks 1
Disse klubber indgår i projektet dags dato:

  • Falcon
  • Hovedstadens Basketball Fællesskab
  • Hvidovre Devils
  • Lundehus Basketball
  • Brønshøj Basketball
  • B3B
  • Stevnsgade Basketball

Faktaboks 2: Medlemstal under DIF og DGI i Københavns Kommune
Basketballklubberne i Københavns Kommune har oplevet stor medlemsvækst
År

ÅrMedlemmer i altMedlemmer mellem 0 – 18 år
År 20181.912780
År 20192.070844
År 20202.6751.314
År 20213.0291.475

Kilde: www.dgi.dk/medlemstal med foreningsidrættens officielle medlemstal

Faktaboks 3: Projektet er iværksat på baggrund af Danmarks Basketball Forbund (DBBF), som har fået en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond. DBBF, der er projektansvarlige, har et tæt samarbejde med DGI Basketball og BørneBasketFonden, som understøtter projektet med sparring og hjælp til oprettelse af nye ”venteliste-træninger”, netværksmøder og klubaktiviteter.

Flere
nyheder

Scroll to Top