DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Basketball for alle

Strategi 2023

Se video om ny strategi for 2023

Forbundets formål

cc300710-ee6a-47b3-a8da-46e2039c3520_R2U4195 9

Forbundets formål er at virke for basketballspillets fremme bl.a. ved at

Udskrive nationale turneringer herunder Danmarksmesterskaber.
Arrangere og afvikle landskampe.
Gennemføre uddannelse for trænere, ledere, instruktører, dommere, kommissærer mv.
Udfærdige og udgive love for dansk basketball og bindende fortolkninger af disse herunder amatør- og ordensreglement, turneringsreglement, spilleregler og andre nødvendige reglementer og bestemmelser.

Mission & Vision

Mission

Det er vores mission

  • at fremme og udvikle dansk basketball ved at levere god service til klubberne og deres medlemmer i form af turnering, uddannelse, klub- og spillerudvikling samt landshold.
  • Bidrage til udviklingen af samfundet og det enkelte individ med afsæt I basketball og vores værdier.

Vision

Basketball for alle

Billede2
Billede3

Værdisæt

RUMMELIGHED

UDVIKLING

FÆLLESSKAB

Vi er en rummelig sport og organisation med plads til forskellighed. Vi har plads til uanset niveau, alder, køn, seksualitet, etnicitet, livssituation mv.

Vi er drevet af udvikling og har viljen og modet til at gå nye veje for at udvikle os med vores langsigtede mål for øje.

Vi er en holdsport og er glade for at være en del af et forpligtende fællesskab. Sammen er vi stærkere.

Vores fortælling

Basketball for alle

“Basketball i Danmark fortsætter den flotte medlemsudvikling, og tæller på landsplan nu mere 18.000 medlemmer. Overordnet set går det rigtig godt for dansk basketball.

Især blandt børn og unge har vi især oplevet en massiv medlemsfremgang. Dette skyldes i høj grad foreningernes lokale arbejde med at sikre børn og unges trivsel ved at have have fokus på succesoplevelserne, og fordi vi har nogle utroligt dygtige frivillige der knokler hver dag rundt omkring i landet.

Basketball er for alle og det ser vi tydeligt ude blandt foreningerne og trænerne hvor en unik rummelighed findes. Basketball er med til at løse flere udfordringer i samfundet, og derfor tager DBBF et ansvar for at skabe de bæredygtige rammer, som gavner social bæredygtighed.

DBBFs strategi for dansk basketball frem mod XXXX handler derfor om fortsat at udvikle og styrke vores sport som hver dag dyrkes og elskes af mange. DBBF og dansk basketball skal være for alle uanset social og kulturel baggrund og kompetemæssige forudsætninger.”

Mads Young Christensen
Bestyrelsesformand DBBF
Billede7

FN's verdensmål i dansk basket

Billede7
Billede8

3 Sundhed og trivsel

Alle børn og unge har ret til et sundt liv og en hverdag, hvor de trives. I dansk basketball arbejder vi målrettet med at skabe sundhed og trivsel gennem fælleskaber og ved at de unge få succesoplevelser.

Billede9

10 Mindre ulighed

Alle børn og unge i Danmark skal have lige muligheder, uanset hvilken social baggrund de kommer med. Dansk basketball er for alle.

Billede10

17 Partnerskaber for handling

Samarbejde skal skabe bedre forhold for børn og unge i Danmark.

DBBF har et stærkt samarbejde med foreningerne, men også andre organisationer såsom BørneBasketFonden og DGI Basketball. På tværs af organisationerne er vi rigtig dygtige til at spare med hinanden, og dette løfter kompetenceniveauet, som gavner både klubberne og spillerne.

Basketball for alle

Basketball er en sport, hvor alle er lige, og hvor alle kan være med – uanset social og kulturel baggrund samt kompetencemæssige forudsætninger og evner.

Basketball er for alle!

I takt med at dansk basketball vokser opstår der er øget behov for, at der er en tydelig sammenhæng mellem vores holdninger til god børne- & ungdoms-basketball og adfærden i praksis i forhold til alt lige fra selektion, niveaudeling, trænings-/kampmængde, træner-/leder/forældreadfærd, tidlig specialisering mv.

Leg, Læring og Landshold

Det gode udviklingsmiljø

Målet er at stimulere klubbernes kompetence og fokus på strategi, struktur og organisering som fundament for god aktivitet.

MEDLEMSVÆKST OG FASTHOLDELSE

FLERE PIGER I DANSK BASKETBALL

UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Basketball
for alle

“Basketball skal være en sport for alle. Vi skal sikre os, at alle får – eller fortsat har – muligheden for at snøre basketskoene uanset social status, køn eller religion. Med det vil vi have særlig opmærksomhed på indsatser for piger – både rekruttering og fastholdelse – men også en særlig opmærksomhed på de udsatte boligområder, hvor vi ved, at det kan have en særlig positiv effekt på børn og unge, at de får en tilknytning til idræts- og foreningslivet.”

Louise Hartvig
Formand for
Børn- og ungeudvalget

Basketball for alle

Medlemsvækst og fastholdelse

Vi vil forsætte med at øge antallet af børn og unge i basketball gennem fokuseret rekruttering, opstart af nye foreninger, og et øget fokus på fastholdelse af spillerne i ungdomssegmentet i alderen 13-18 år.

Flere piger i dansk basketball

Vi vil forsætte med at øge antallet af børn og unge i basketball gennem fokuseret rekruttering, opstart af nye foreninger, og et øget fokus på fastholdelse af spillerne i ungdomssegmentet i alderen 13-18 år.

Udsatte boligområder

Vi vil forsætte med at øge antallet af børn og unge i basketball gennem fokuseret rekruttering, opstart af nye foreninger, og et øget fokus på fastholdelse af spillerne i ungdomssegmentet i alderen 13-18 år.

FRA HOLDNING TIL HANDLING

LEG OG LÆRING - DEN LEGENDE TILGANG

BØRNEDOMMEREN - EN VEN FOR LIVET

DEN RØD/HVIDE TRÅD

IMPLEMENTERING AF ATK OG NETVÆRK

Leg, læring og landshold

“Det er langtfra alle, som tager den lange seje vej fra minibasket til vores seniorlandshold. Men alle udøvere derimellem skal finde glæde og mening med at spille basketball. Det er så væsentligt, at vi understøtter netværks-dannelsen på tværs af klubber, såvel at vi har en klar holdning til at udviklingsindsatser, både for trænere, spillere og dommere, iværksættes med udgangspunkt i en tydelig rød/hvid tråd. Holdning skal blive til handling.”

Jesper Sørensen
Formand for
Talent- og eliteudvalget

Leg, læring og landshold

Fra holdning til handling

DBBF’s holdninger til god børne- og ungdomsbasketball skal defineres og implementeres som værdigrundlag for alle vores aktiviteter og initiativer for at sikre sunde og udviklende trænings- og kampmiljøer i børne- og ungdomsbasketball.

Leg og læring

Der skal udarbejdes et nyt Minibasket koncept med inspiration fra den Italienske model, men tilpasset vores kultur og eksisterende børneregler og ATK.​

Gennem en legende tilgang skal vi inspirere de danske børnebasketmiljøer.

Børne-dommeren

Der skal udarbejdes et børnedommer-kursus med fokus på dommeren som pædagogisk vejleder. Der skal desuden fokus på dommertrivsel.

Den rød/hvide tråd

Der skal defineres en klar identitet, spillestil og struk-tur i landsholdsprogrammet på tværs af køn og alder. spillerudviklingen styrkes gennem aldersrelaterede læringsplaner samtidig med at de kompetitive muligheder optimeres fordi spillerne får større kendskab og erfaring med principper, roller osv.

Den rød/hvide tråd

ATK’en skal færdigimplementeres og der skal etableres træner- og ledernetværk.

KVALITETSKLUB KONCEPT

ORGANISATORISK STYRKE OG DIVERSITET

STREET- OG 3X3 MILJØER

Det gode udviklingsmiljø

“Et godt udviklingsmiljø er alfa-omega for basketball i Danmark. Det gode miljø er helt afgørende for, hvor godt man lykkes med alt lige fra rekruttering af spillere, uddannelse af trænere og dommere og udviklingen af spillerne. Derfor er det væsentligt, at lægge fokus på selve organiseringen ude i klubberne; altså at have sunde bestyrelser, at have tilknyttet sundhedsfaglige personer, og at have fokus på hvordan man med organiseringen uden for stregerne kan understøtte alt det der foregår inden for stregerne.”

Morten Jespersen
Formand for
Klubudviklingsudvalget

Det gode udviklingsmiljø

Kvalitets klubkoncept

Alle spillere skal et godt tilbud uanset niveau og forudsætning, hvorfor vi i øget grad skal have fokus på at stimulere miljøerne. Det gode miljø skal defineres og der udarbejdes et kvalitetsklubkoncept, hvor klubberne kan opnå en klassificering.

Organisatorisk styrke og diversitet

Både DBBF’s og klubbernes organisation skal styrkes, så vi kan imødekomme de muligheder og udfordringer, som følger med vores kontinuerlige vækst, sportslige succes og samfundet. Organisationerne skal baseres på kompetencer, og afspejle samfundets diversitet.

Street- og 3x3 miljøer

Målsætningen er at skabe et 3×3 miljø i Danmark, hvor eksisterende klubber sammen med nye 3×3 klubber og eksisterende streetbasket miljøer, engagerer sig i 3×3. Vores ambition er, at flere spiller 3×3 i både organiserede klubber og selvorganiseret.

Scroll to Top