DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Række

Overblik over rækken

På denne side finder …

SENIORRÆKKEN

Propositioner for op- og nedrykning finder du i DBBF’s love og reglementer

3. Division herrer øst

2. Division kvinder øst

2. Division kvinder vest

3. Division herrer vest

Serierne

Øst

I øst har vi i sæsonen 2021/22 følgende serierækker:

Vest

I Vestdanmark ser det sådan her ud for sæsonen 2021/22:

Ungdom

Mester- og landsdækkende ungdom – Opdateret 01.11

Du kan også se under vores GrandPrix turnering.

Her kan du se vindere af DM i ungdom

DBBF udbyder følgende mester- og landsdækkende rækker:

 • U13 drenge og piger Mesterrækker
 • U15 drenge og piger Mesterrækker
 • U17 drenge og piger Liga(lavere pulje benævnes 1.Division)
 • U19 drenge og piger Liga(lavere pulje benævnes 1.Division)

r fra U15 og ned, U17 og U19 udbydes som A-rækker.

U13 Mesterrækker
Der spilles opdelt i øst og vest.

Rækkerne opdeles fra sæson til sæson og afhænger af antal tilmeldinger. Antallet af puljer afhænger af antallet af tilmeldte hold. DBBF undersøger i øjeblikket via en stor turneringsundersøgelse den bedste model for at indplacere holdene.

Ved mange deltagende hold vil rækkerne ombrydes ved jul, for at sikre at flest mulige hold spiller mod kvalificeret modstand. Det betyder at de lavest rangerende hold i de øverste puljer rykker ned, mens de øverst placerede hold i de lavere puljer rykker op.

Som afslutning på sæsonen spilles Final 4 for de 4 bedste hold. Der kåres ikke en dansk mester i u13. 

U15 Mesterrækker
Der spilles opdelt i øst og vest.

Rækkerne opdeles fra sæson til sæson og afhænger af antal tilmeldinger. Antallet af puljer afhænger af antallet af tilmeldte hold. Der spilles om Danmarksmesterskaber med 8 hold over en weekend. Antal af hold fra landsdelen(øst/vest) afhænger af antal tilmeldte hold i landsdelen. Ombrydes ved jul.

U17 Landsdækkende 

Puljen eller puljerne inddeles efter antallet af tilmeldinger. Hvis antallet af tilmeldte er mere end 12, vil trænerne skulle rangere holdene på rækken og der opdeles i 2 puljer, ombrydes ved jul.

Sæsonen afsluttes med et slutspil om DM. 

U19 Landsdækkende
Puljen eller puljerne inddeles efter antallet af tilmeldinger. Hvis antallet af tilmeldte er mere end 12, vil trænerne skulle rangere holdene på rækken og der opdeles i 2 puljer, ombrydes ved jul.

Sæsonen afsluttes med et slutspil om DM

Grand Prix

Turneringsform

En generel betragtning omkring GP er:

 1. DBBF skal sikre, at hold spiller kampe mod hold, der har et tilsvarende niveau for at sikre udvikling.
 2. DBBF skal lave en turnering, der afspejler de værdier, der er i SMART BASKET. F. eks.:
  • Udvikling skal være i højsæde
  • Vi skal have alle med
  • Vi skal skabe kvalitetsoplevelser

Følgende justeringer er foretaget (ændringer er understreget) for sæson 2021/20: Grand Prix U9/U11

 1. Tilmelding sker i Kategori A(øvede) / B(let øvede) / C(begynder) indenfor aldersgrupperne U15, U13, U11, U9, U7 og U5 (1 kategori).
 2. Stillinger vil fremgå af basket.dk. Resultater på kampene indenfor puljen vil stadig fremgå.
 3. Der planlægges 1-3 stævner ad gangen (1 i vest 2-3 i øst) (runde 1+2 evt 3), før der sker op/nedrykning imellem puljerne. En pulje vil bestå af hold ( 4 i vest) afhængig af aldersgruppe( eller max 12, hvor de 2 bedste rykker op, og de 2 nederste rykker ned efter ombrydning ( 1 hold rykker op og ned i vest) 1+2. Stævnerne lægges i faste weekender, primært søndage – se kalender for datoer.
 4. U9 og U11 opdeles efter køn og alder (på nær i vest), dvs. med en separat turnering for U9 og U11. Ønsker U9 hold at spille i U11, spiller holdet efter U11-regler.

Grand Prix U13/U15

 1. Tilmelding sker i Kategori A(øvede) / B(let øvede) / C(begynder) indenfor aldersgrupperne U13 og U15.
 2. Stillinger vil fremgå af basket.dk.
 3. Der planlægges 1-3 stævner ad gangen  (1 i vest 2-3 i øst) (runde 1+2 evt 3), før der sker op/nedrykning imellem puljerne. En pulje vil bestå af 6 hold eller max 12, hvor de 2 bedste rykker op, og de 2 nederste rykker ned efter ombrydning. I vest ombrydes der efter hver runde. Stævnerne lægges i faste weekender, primært søndage – se kalender for datoer.
 4. U13 og U15 opdeles efter køn. Ønsker U13 hold at rykke op i U15 GP, spilles der efter U15-regler.
 5. Der afvikles slutspil for U13- og U15- Grand Prix  i weekenden den 24.-25 april  i Farum Arena i øst, N/A i vest.

Der skal indberettet 2.5 stævne tider pr. tilmeldt hold i turneringen. OBS: Bemærk at turneringen ombrydes efter hver runde i vest. 

Gældende pr.18.juni.2018. Der kan for GP-hold søges dispensation for op til 5 spillere, som samtidigt deltager i Mesterrække i samme årgang. Dispensationsspillere skal være marginalspillere fra mesterrækkeholdet. DBBF kan til enhver tid tilbagetrække en given dispensation, såfremt det vurderes at dispensationerne er givet på et fejlagtigt sportsligt grundlag. Dispensationsspillere kan ikke deltage i afslutningsstævner, slutspil mm.

Sådan afvikler du Grand Prix

Denne side indeholder diverse hjælpeværktøjer i forbindelse med afvikling af Grand Prix stævner

På siden finder du: 
– GP Protokol
– Vejledning til afvikling af Grandrpix stævner
– Skabelon for invitation til GP 
– Velkosmst guide til Grandprix stævner
– Vigtig information vedrørende træner licensen 2018-2019
– DBBF Plakat 
– Vejledning til resultat indberetning

U9 – U11 – U13 Protokol

NB. Indberetning for U5 til U13 Gran Prix stævner

Point = det der står i protokollen

Periodepoint = de point et hold får for at tabe/vinde/uafgjort en periode (lige nu 3, 1 og 1)

Kampresultat = samlede periodepoint

Holdene får 3 periodepoint for at vinde en periode og  1 for en tabt eller uafgjort.
Du skal indtaste kampresultat, altså de samlede periodepoint som holdet opnår for kampen.

Eksempel 1 Point Periodepoint
A B A B
Periode 1 10 12 1 3
Periode 2 12 15 1 3
Periode 3 8 8 1 1
Periode 4 13 10 3 1
Periode 5 11 11 1 1
Total 54 58 7 9
Her skal periodepointene indberettes altså 7-9
Eksempel 1 Point Periodepoint
A B A B
Periode 1 10 14 1 3
Periode 2 12 15 1 3
Periode 3 10 8 3 1
Periode 4 13 10 3 1
Periode 5 11 11 1 1
Total 56 58 9 9+1

U15 GP Protokol

Protokollen kan som navnet antyder bruges til alle Grand Prix stævner og er et gratis alternativ til mini protokollen.

Resultatindberetning

Sker automatisk ved den obligatoriske brug af den digitale protokol i MVP-App.

Pokalturnering

a55b06ef-3d9a-45d8-a8e9-603c70210dcdstevnsgade(20)pokalvindere(20)15-16(20)damer
99df77d4-60cb-47c6-aff8-cf4366b17418bakken(20)bears(20)pokalvindere(20)15-16

DBBF afvikler to pokakturneringer, Divisionspokalen, som er opdelt i øst og vest og hvor ligaholdene ikke kan deltage, samt Landspokalen, der inkluderer ligaholdene samt vinderne af Divisionspokalen.

Divisionspokalen er for alle ikke-ligahold og afvikles i efteråret, øst/vest-opdelt, (og nord/syd-opdelt i starten, hvis der er hold nok i vest), med finaler (også opdelt øst/vest).  Man er sikret minimal rejsetid og uden ligahold, er der større chancer for at nå langt.

Der kåres vindere i både øst og vest, for herrer og damer. Finalerne spilles hos den klub, der trak hjemmebanen. DBBF vil være til stede og uddele pokal til sejrsceremoni osv.

Landspokalen består af alle ligaklubber plus de to vindere af divisionspokalen for hhv. øst og vest. Der vil være seedning i første runde baseret på stillingen i Dame-/Basketligaen 1. december. Det betyder, at der hvert år, alt efter antallet af hold i ligaerne, vil være et eller flere tophold, der sidder over i første runde, hvilket giver spændende kampe i første runde og gør, at de bedre placerede hold på forhånd ved, de sidder over i 1. runde. Der er fri lodtrækning.

Afvikling af kampe i DBBF´s landspokalturnering for seniorer:
Hjemmeholdet træffer selv afgørelse om kampdato, -tid og –sted i de indledende runder indenfor de af DBBF fastsatte terminer og vilkår, samt giver skriftlig meddelelse herom til DBBF og modstanderholdet senest 7 dage inden. Kampen kan flyttes til udeholdets hjemmebane, hvis begge klubber er enige herom.

Hvis klubberne ikke har fastsat tid og sted for kampene senest 7 dage før terminsfristen, kan Turneringsudvalget suverænt fastsætte kampens spillested og –tidspunkt. Dette kan indebære, at kampen flyttes til udeholdets hjemmebane, neutral bane, eller at holdene skal spille 2 dage i træk.
DBBF kan pålægge klubberne en afgift i dette tilfælde.

For hold der deltager i FIBA´s turneringer, skal der tages yderligere hensyn i tilfælde af lange rejser til udekampe. 

Lavest rangerede hold har altid hjemmebane, dog med undtagelse af landspokalfinalen , hvor spillested fastsættes af DBBF.

Divisionspokalen
DBBF fastsætter terminer for afvikling af de enkelte spillerunder. Hjemmeholdet er ansvarlig for at finde et egnet spilletidspunkt i en godkendt hal, under hensyntagen til holdenes øvrige kampprogram. Med mindre at klubberne bliver enige om tidligere afvikling, skal kampene fastsættes lørdag til fredag op til den pågældende terminsdato. Holdene har krav på mindst 1 hviledag både før og efter en pokalkamp.
 
Dommere
DBBF påsætter dommerne til alle kampe og sørger for udbetaling af honorar, kørsel samt evt. diæter.
DBBF Opkræver dommeromkostninger efter turneringens afslutning og disse fordeles solidarisk efter antallet af et holds spillede kampe. 

Afvikling af kampe i DBBF’s landspokalturnering for ungdom

Info om spilletidspunkt og hal insættes i MVP-app senest 7 dage før kampen og info sendes til domadm@basket.dk. Såfremt deadlines ikke overholdes eller enighed om spilletidspunkt ikke kan opnås, vil DBBF udskrive en afgift, jf. DBBF´s love. Derudover vil turneringsudvalget fastsætte spillested og tidspunkt. 

Afvikling af kampe:
Hjemmeklubben fastsætter kampdato, -tid og –sted i de indledende runder indenfor de af DBBF fastsatte terminer og vilkår, samt giver skriftlig meddelelse herom til dommeradministrationen. Kampen fastsættes i MVP-app. 
Kampen kan flyttes til udeholdets hjemmebane, hvis begge klubber er enige herom. De implicerede klubber er selv ansvarlige for udgifter i forbindelse med de enkelte holds deltagelse.

Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og 19.00 Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og 18.00 Hjemmeholdet skal give mindst to mulige spilletidspunkter i perioden tirsdag til torsdag i den pågældende terminsuge.

Dommeromkostninger:
DBBF påsætter dommerne til alle kampe og sørger for udbetaling af honorar, kørsel samt evt. diæter. Klubberne skal IKKE betale honorar, kørsel til dommere i forbindelse med pokalturneringen. Dommeromkostninger for pokalturneringen beregnes og fordeles solidarisk imellem de deltagende ift. antal spillede kampe til og med 1/2-finalen, i finalerne dækker DBBF omkostningen til dommere. Dommeromkostninger faktureres efter turneringens afvikling.

Turneringsadministrationen står til rådighed for at besvare evt. spørgsmål.

Turneringsledelse

Turneringsleder og dommerpåsættere

Skemaerne med turneringstilmelding sker via sport.mvpapp.dk og her skal halreservationer også indtastes som skal have dem i hænde senest 15 juli.

Venligst bemærk, at fra sæson 2020/2021 ligger turneringstilmeldingen inde i admin.mvpapp.dk.

Spørgsmål rettes til turneringsadministrationen.

DBBF har 3 dommerpåsættere: Jan Gjettermann; John Steen Arendt Jensen og Flemming Hansen.

Jan Gjettermann påsætter: Basketligaen, Dameligaen, 1. division Herrer, 1.division Damer Øst, 2. division Herrer Øst, pokalturneringen for seniorer samt U19 H og U17 H landsdækkende i Øst.
John Jensen påsætter: 3.Division Herrer Øst, 2.Division Damer Øst, U19+U17 Damer landsdækkende øst samt alle mesterrækker og ungdomspokalkampe i Øst.
Flemming Hansen påsætter 1. Division Damer Vest, 2. Division Herrer Vest og øvrige Vest-rækker (inkl. landsdækkende ungdomsrækker, kampe i Vest).

Ønskes DBBFs hjælp til påsætning af dommere i kampe uden automatisk påsætning, kan dommerpåsætterne kontaktes på domadm@basket.dk. Der kan dog ikke forventes at der kan skaffes dommere til alle kampe.

Der er et gebyr på at bestille dommere udenfor nedenstående rækker: Ved 7 dage eller mere inden kamp 50.-/kamp ved mindre end 7 dage til kampen 100.-

Herrer Damer
Basketligaen (3) Dameligaen (3)
1. Division (3) 1. Division
2. Division 2. Division
3. Division U19 Landsdækkende
Kørestol U17 Landsdækkende
U19 Landsdækkende U15 Mester
U17 Landsdækkende U13 Mester
U15 Mester
U13 Mester

DBBF kan selvfølgelig ikke garantere, at der altid vil være dommere nok til rådighed. Klubber med berørte kampe, hvor der ikke kan skaffes dommere vil bliver underettet af dommerpåsætteren.

Der henstilles også til at klubberne sørger for at kampe, hvor DBBF påsætter dommere spilles i forlængelse af hinanden for at holde omkostninger nede.

Turneringsgebyrer

Turneringsgebyrer for 2022 – 2023 – opdateret 02.06.21

Kommentarer til nedenstående:
– Alle rækker med dommerpåsætning udbetales honorarer og kørsel af DBBF.
– I pokalturneringen foretages en fakturering til den enkelte klub ift. antal runder og kampe som er spillet.
– UB = under beregning
– DOMOMK(honorar+kørsel) afhænger af den enkelte rækkes kampe og kan ikke beregnes før struktur er endelig.
– Slutspilsgebyrer indgår i turneringsgebyret for den enkelte række.

Turneringsgebyr

Turneringsgebyret er det beløb hvert enkelt hold betaler for at spille med i turneringen. 
Fra og med sæson 18/19 indgår turneringsgebyret for pokalturneringen(SENIOR) i de faste turneringsgebyer, vedtaget af klubberne på DBBF´s rigsdag. 

Kursusafgift

Dette tilskud går til at sænke omkostningerne til kursusdeltagelse. Det opkræves sammen med turneringsgebyrer og er obligatorisk for alle hold fra U13 og ældre. Det er et beløb som ligesom kontingent til DBBF  på rigsdagen.

Dommeromkostninger 

Dommeromkostningerne er de midler der bliver brugt til dommeromkostningsgodtgørelse og transport for hver række. Kørsel beregnes ud fra sidste års turnering og fordeles ligeligt mellem de deltagende hold. Honorar beregnes ift. antal kampe i rækken.

Rejserefusion(ny mere simpel model under udarbejdelse)

I de rækker hvor der er rejserefusion bidrager hvert hold i den pågældende række med et beløb.

Tilrejsende hold i grundserien, slutspillet og kvalifikationssspillet modtager rejsegodgørelse efter følgende regler: Et hold dækker selv de første 50 km hver vej på rejsen. Yderligere transport dækkes med 3.75 pr. km. For returrejse over storebælt/kattegat refunderes 900 kr. ved km opgørelsen lægges til grund at de passerer storebælt. Refusionen er uafhængig af det konkrete antal rejsende og den valgte rejserute. Forbundet beregner refusionen forlods og nettobeløbet faktures klubberne sammen med turneringsgebyrerne. En klub skal refundere modtagen refusion, hvis den er ansvarlig for at kampen aflyses og rejsen ikke bliver gennemført.

Er en række delt Øst/Vest bidrager alle deltagende klubber med rejserefusion(f.eks. 1DH, 1DD og 2DH).
Rejserefusion i slutspil bliver beregnet og er med i opkrævningen for den pågældende række.
Fra 2015/16 vil DBBF efter sæsonafslutning udbetale evt. for meget opkrævet rejserefusion til klubberne i den pågældende række. 

Indeksregulering

Turneringsgebyrerne reguleres med 2% om året.

Dommerhonorar:I alle kampe hvor DBBF påsætter dommere udbetales dommerhonoraret fra sæsonen 2014/15 af DBBF. Dette opkræves med 2×250.- pr.hjemmekamp og beregnes når rækkerne endeligt er sammensatte. 
I rækker(turnering+seniorpokal) hvor DBBF påsætter dommere indgår disse honorarer under Dommeromkostninger.

Kontingent pr. klub 1.000 per år.

Række Turn. gebyr 2021/22 Dommeromk. Kursus afgift Totalomk. Bidrag til rejserefusionspulje
Basketligaen (3) 32.850 Afregnes med ligaen 150 33.00 0
Kvindebasketligaen** 26.900 Afregnes med ligaen 150 27.050 0
1. Division for Herrer**
Øst - 2 puljer Vest - 1 pulje
20.200 Est. 18.500 150 20.350 U/B
1.Division for Kvinder**
Øst - 2 puljer Vest - 1 pulje
11.050 Est. 10.000 150 11.200 U/B
2.Division for Herrer
Øst - op til 4 puljer Vest - op til 2 puljer
10.050 Est. 8.000 150 10.700 U/B
Landspokalturnering
Ungdom 400 Afregnes pr. runde ca. 440 /kamp 400
Basketliga 0 Afregnes pr. runde 0
1. Division Herrer 0 Afregnes pr. runde Ca. 440 / kamp 0
2. Division Herrer 0 Afregnes pr. runde Ca. 440 / kamp 0
Øvrige senior Herrer 0 Afregnes pr. runde Ca. 440 / kamp 0
Kvindebasketliga 0 Afregnes pr. runde Ca. 440 / kamp 0
1. Division Kvinder 0 Afregnes pr. runde Ca. 440 / kamp 0
Øvrige senior Kvinder 0 Afregnes pr. runde Ca. 440 / kamp 0
Landsdækkende ungdom
U19 Drenge** 7.100 Est. 9.000 150 7.250 U/B
U19 Pige** 7.100 Est. 7.000 150 7.250 U/B
U17 Drenge** 7.100 Est. 9.000 150 7.250 U/B
U17 Pige** 7.100 Est. 7.000 150 7.250 U/B
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

*Incl. 3 dommere på alle kampe.
** Inkluderer 1 Instatlicens og for Ligahold(BL/KBL) 4 Instatlicenser

***Ny beregning for forårets kampe

#Opdeles evt. også i regionale rækker.

Faktureringsoversigt

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

Aldersgrupper

Oversigt over ungdommens aldersgrupper.

Fra sæsonen 2018/2019 og frem har turneringen nedenstående aldersinddeling:

U5 Udbydes med få stævner på forsøgsform i 18/19
U7-U15 Udbydes med Grand Prix format
U13 og U15 Udbydes som regionale mesterrækker Øst/Vest og Grand Prix. Der afholdes afslutningsstævne for U13 GP+Mester og U15 GP. Samt et Danmarksmesterskab for U15.
U17+U19 Udbydes som Landsdækkende rækker og med A-rækker regionalt.
U22 udbydes regionalt, ved færre end 6 hold i en region tilbydes det at indplacere hold i en seniorrække.

Alle rækker afvikles efter DBBF´s fælles turneringsreglement. U8 til og med U15 afvikles tillige efter Børnereglerne.

Fra sæsonen 2018/19 kommer aldersgrupperingerne til at se således ud:

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

* Mulighed for at benytte 2 ældre spillere ( ikke ligaspillere)

Information om 4. kvartalsreglen

I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til og med U19, kan der benyttes op til 2 spillere pr. kamp som er et kvartal for gamle. En kvartalsspiller må kun deltage i pokalturnering, mesterrækker og landsdækkende ungdomsrækker i én årgang, medmindre der foretages et teknisk klubskifte Såfremt man anvender disse spiller(e) (jvf. tabel), skal man i protokollen anføre både fødselsmåned og år for den/de pågældende spiller(e) ved siden af spillerens navn. Det er fortsat muligt at søge dispensation efter gældende regler.

Turneringskalender

Turneringskontakter:

Turneringskoordinator
Tlf.: +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Grand Prix koordinator vest samt general turneringsplanlægning. Bindeled til Disciplinærudvalget, Appeludvalget og Ordens & Amatørudvalget ved disciplinærsager/anker af afgørelser i DBBF.
Turneringskoordinator
Tlf.: +45 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk
Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning. Varetager spillerlicensering og internationale klubskifter.
Turneringschef
Tlf.: +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Ansvarlig for turnerings- og dommeradministrationen. Driften, regler, økonomien og udviklingen af DBBF´s turneringer sammen med relevante politiske udvalg i DBBF. Dansk og international basketballlovgivning og kontakt vedrørende deltagelse i FIBA-turneringer. FIBA NI (National Instructor) for FIBA-dommere og FIBA-kommissærer mm. FIBA SPOC (Single Point of Contact): Forebyggelse af matchfixing og kontakt til FIBA, IOC og DIF vedrørende matchfixing.
Scroll to Top