DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Danske basketballakademier

Danske basketballakademier

Overgangen fra ungdom til senior er en udfordrende transition, der kræver stor vedholdenhed. For at understøtte dette arbejde vil DBBF certificere et antal akademier og dermed sætte fokus på de faktorer, som medvirker til at skabe stærke talentmiljøer, der kan håndtere denne udvikling. 

Hvad vi i Danmark pt. ikke har i antal spillere og økonomisk power, kan vi opveje i form af kompetence hos de folk, der arbejder i det daglige med spillerne og organisationen. I et tæt og koordineret samarbejde på tværs af akademier og forbund, kan vi sammen løfte kvaliteten og vidensniveauet til gavn for alle.

Se de danske akademier herunder: 

Navn: AKS København

Adresse: Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby

Hjemmeside: www.akskøbenhavn.dk/basketball/

Kontakt: nvs@kg.dk

Om akademiet: AKS København tilbyder et unikt sportsligt basketball setup for unge basketspillere, der ønsker optimale forhold for maksimal udvikling. Vi har et af landets bedste lifeskill-programmer omkring vores atleter, absolut højeste niveau af fysioterapi og fysiske trænere samt nogle af landets dygtigste basketballtrænere. 

Vi samarbejder med HBBF der, som den nye hurtig-voksende dreng i klassen, varetager vores klubdel på U17 og U19 i de landsdækkende rækker. Københavns Åbne Gymnasium skaber fantastiske og unikke muligheder for vores sportselever og giver dem plads til at have en hverdag hvor skole og sport kan gå hånd i hånd.

Navn: Basketball Star Academy

Adresse: Bøgildvej 6, 7430 Ikast

Hjemmeside: www.basketballstar.eu/

Kontakt: info@basketballstar.eu 

Om akademiet: 

 

Navn: Bears Academy

Adresse: Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov

Hjemmeside: www.bakkenbears.com/bearsacademy/

Kontakt: info@bakkenbears.com

Om akademiet: Som Bears Academy spiller skal du være parat til at arbejde hårdt. 

Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle talenter med tekniske, taktiske, fysiske og mentale forudsætninger. Fokus er rettet mod en fleksibel udvikling af det enkelte talent. Dvs. individuel udvikling og udvikling af træningsparathed vægtes i forhold til sportslige resultater. Bears Academy skaber rammerne for, at rollen som basketball talent kombineres ligevægtigt med uddannelse og udvikling af life skills. 

– Do you really want it ? –

Navn: Falcon Academy

Adresse: Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg C

Hjemmeside: www.falconbasket.dk/klub/falcon-basketball-klub/sider/falcon-academy

Kontakt: klubchef@falconbasket.dk

Om akademiet: 

Navn: Stenhus Basketball College

Adresse: Stenhusvejs 20, 4300 Holbæk

Hjemmeside: https://stenhus-gym.dk/sports-college/basketball-college/

Kontakt: tt@stenhus-gym.dk

Administrativ og sportslig ansvarlig: Trine Tims tt@stenhus-gym.dk, tlf. 28722371 

Head Coach: Matias Camino jcl@stenhus-gym.dk, tlf. 61484018 

Assistant coaches på drengesiden: Francisco Garcia og Evan Thompson 

Assistant coaches på pigesiden: Maria Dinesen 

Fysisk træner for både drenge og piger: Tommaso Mazzilis 

Om akademiet: Stenhus Basketball College’s vision er via en holistisk tilgang at tilbyde optimale muligheder for at talentudvikling både sportsligt og akademisk. I og med vi både er talentudviklingsakademi, skole og klub kan vi sikre et stærkt samarbejde rundt omkring den enkelte spiller. Vi deltager i den landsdækkende U19 liga for både drenge og piger og de bedste drengespillere er desuden knyttet til Holbæk-Stenhus Basketliga hold. 

Vi har tre højtuddannede fuldtidsansatte trænere og ubegrænset adgang til egne træningsfaciliteter, så adgangen til kvalificeret træning er næsten ubegrænset. Vi er en Team DK skole, der tilbyder treårige HF-forløb og fireårige STX-forløb. Endvidere tilbyder vi IB-uddannelsen, som giver rigtig god mening, hvis man drømmer om en fremtid i amerikansk college basketball. Stenhus Gymnasium Housing tilbyder mulighed for at bo i umiddelbar tilknytning til gymnasiet.

Forpligtelser

Akademiernes forpligtelser 

 • Akademierne deltager som minimum med sportschef/akademichef og head coach i DBBF’s talentseminar, som afholdes hvert andet år. DBBF arrangerer og afholder udgifter til indholdet. Værtskabet går på skift mellem akademierne.
 • Akademiet skal sikre, at sammenhængen mellem sport og uddannelse er højt prioriteret.
 • Akademiet er med til at sikre samarbejde omkring landsholdsarbejdet i form af positiv dialog og åbenhed i forhold til aktuelle landsholdsspillere. Akademiet bakker aktivt op om deres spilleres landsholdsdeltagelse.
 • Akademiet forpligter sig til årligt at gennemføre den af DBBF udviklede spørgeskemaundersøgelse, der danner grundlag for den årlige måling af talentmiljøet. Spørgeskemaet udsendes i marts af DBBF og skal være udfyldt senest første fredag i april.
 • Akademiet skal én gang årligt senest i maj bidrage til evaluering af samarbejdet på et møde mellem forbund og akademi. Evalueringen sker med udgangspunkt i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, og den vil danne grundlag for handlingsplanen, der sætter retningen for arbejdet frem mod næste års evaluering. På dette møde drøftes og evalueres ligeledes DBBFs bidrag til samarbejdet.
 • (Specielt for 2024/2025: Den første handlingsplan skrives primo maj 2025, som følge af den første gennemførte spørgeskemaundersøgelse på akademiet. Certificeringen udstedes pr. 1.5.2024 med baggrund i ansøgningen og vurderingen af denne)
 • Handlingsplanen opdateres årligt med samme procedure som beskrevet ovenfor.
 • Det er arbejdet med handlingsplanen og det løbende arbejde for at opretholde og udvikle de i certificeringsmodellen beskrevne kriterier, der afgør om akademiets certificering kan forlænges

DBBF’s forpligtelser

 • DBBF leverer konsulentbistand til evaluering og udarbejdelse af handlingsplanen, og derefter løbende sparring fra DBBFs’ sportschef og landstrænere.
 • DBBF sikrer og faciliterer erfaringsudveksling med øvrige samarbejdsklubber og akademier. 
 • DBBF tager tovhold på et struktureret samarbejde ml. DBBF og akademiet. Der opsættes en systematik om, hvem og hvor ofte der mødes, og hvordan man kan bruge hinanden til at udvikle dansk basketball i fællesskab. 
 • DBBF medvirker til at åbne døre til international sparring og samarbejdspartnere. 
 • DBBF medvirker til at arrangere studieture mm efter ønske fra akademierne. 
 • DBBF indkalder til, arrangerer og afholder et større talentseminar hvert andet år for samarbejdsklubberne og akademierne. Værtskabet for dette går på skift mellem de certificerede akademier. 
 • DBBF faciliterer en tæt kontinuerlig dialog om aktuelle landsholdsspillere fra akademiet og deres udvikling, karriereplaner, mm. 
 • DBBF sender landstrænere og/eller sportslig ledelse på besøg på akademierne efter behov for at binde samarbejdet omkring de enkelte spillere tættere sammen og for at øge det fælles vidensniveau.
Scroll to Top