DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Priser

Æresmedlemmer

Forbundets æresmedlemmer

NCD Petersen

(1947- 1958)
DBBF’s stifter og første formand 1947-1958. Indførte basketball (1946) og trampolinspring (1958) i Danmark som gymnastikinspektør ved Universitets Studenter-Gymnastik (USG). Gymnasielærer i København 1915-17, adjunkt v. Randers Statsskole 1917-18. Universitets-gymnastiklærer fra 1917-18,gymnastikinspektør 1946-64.

OL-deltager i gymnastik i Stockholm 1912. Eksamen fra Statens Gymnastikinstitut 1913. Dyrkede cricket, fodbold, fægtning, skydning, lejrsport, kajak og sejlsport. Med i håndboldspillets først udvikling fra ca. 1918. Håndbolddommer fra 1921. Ledede mandsgymnastikhold ved OL 1936. Tillidsposter i Dansk Håndbold-Forbund og Københavns HåndboldForbund, bl.a. næstformand i DHF 1941-1946. Medlem af DIFs bestyrelse 1950-58.

Medredaktør af tidskriftet “Akademisk Gymnastik” 1917-19. Redigeret idrætsfilm 1926. Medstifter
af Nordens Akademiske Idrætsforbund 1948. Forfatter af kapitlerne om basketball og volleyball
i Politikens “Sportshåndbogen” 1951, medforfatter af “Skole- og ungdomsbasketballlove” 1956. skabte i 1954 begrebet børneidrætsplads til multibrug med minispil i tætte byområder og initiativtager til nedsættelsen af DIFs børneidrætspladsudvalg 1955 samt medforfatter af bogen
“Spil og sport til børneidrætspladser” 1965.

Indstiftede DBBFs lederpokal 1958.

DIFs ærestegn 1948. Æresmedlem af Danmarks Basketball Forbund 1958. Tildelt Sveriges Basketballforbunds guldplaquette J.L.Nathansens mindepokal af DIF 1960.

Viggo Bertram

Afgået ved døden i 2010

Jurist, ansat i statsadministrationen, begyndte at spille håndbold i USG i 1946 og tillige basketball fra 1949. Var medlem afUSGs Basketballklubs bestyrelse fra stiftelsen 1949-67, heraf formand 1953-67. Medlem af DBBFs forretningsvdvalg 1953-55, 1956-61 og 1969-71 samt i UK 1954-62. Har virket som træner og instruktør på klub- og forbundsplan samt været landstræner for damelandsholdet 1956-60. Blev DBBF-dommer 1952 og FIBA-dommer i 29 år fra 1953-1982.

FIBA-kommisær fra 1982. Sluttede som dommer i 1996.

Har især arbejdet med dommeruddannelse, som oversætter af de internationale love og med udarbejdelse af DBBFs dommerhåndbog, kursusplanlægning samt med regelfortolkning, først som formand for DBBFs dommerudvalg og senere for DBBFs regeludvalg. kommissær fra 1982. Har skrevet 1. nordiske instruktionsbog “Basketball” 1955, medforfatter til “Spil og sport på børneidrætspladser” 1965 og en række artikler navnlig om regelspørgsmål, især i DBBFs forbundsblade. Medlem af DIFs børneidrætspladsudvalg 1956-75, heraf formand 1972-75, derefter kommitteret ved DIFs anlægsudvalg.

Tildelt DBBFs lederpokal 1969, DIFs ærestegn 1972, FIBAs sølvfløjte 1982, KBBFs guldnål, DBBFs ærestegn 1987 og æresmedlem af Dansk BasketballForbund 1987.

Erik Melbye

afgået ved døden 2018

Jurist og forretningsmand, startede  sin lange idrætskarriere som håndboldspiller, hvor han for USG kom på landsholdet i den 20. februar 1952 og nåede 8 håndboldlandskampe. Han begyndte straks i 1946 da USG indførte basketball herhjemme, også at spille basketball i USG. I årene 1947 og fremefter spillede han en række danske og internationale basketkampe, således på studenterlandsholdet i Paris 1947, hvor han også deltog i håndbold. Debuterede på det “rigtige” basketballlandshold den 5 .maj 1951 i Paris ved EM, hvor Danmark vandt 3 landskampe. Det blev til ialt 8 basketlandskampe.

Ved forhandlingerne om DBBFs optagelse i DIF 1950, hvor DBBFs amatør- og ordensudvalg oprettedes, blev han som jurist og advokat medlem heraf, og han sad i DBBFs amatør- og ordensudvalg i 24 år frem til ansættelsen som DBBFs første generalforsekretær i 1974. DBBFs generalsekretær 1974-1987, hvor hans idrætslige, juridiske og administrative erfaring var til stor nytte for et forbund i stærk vækst, også i international sammenhæng i kraft af hans store kendskab til fire hovedsprog, bl.a. efter bosættelse i Spanien.

Erik Melbye har tillige været medlem af Dansk Idræts-Forbunds TV-udvalg i årene 1979-86. DBBFs ærestegn 1987. Æresmedlem af Danmarks Basketball Forbund 1987.

Axel Poulsen

afgået ved døden 2003

Ansat til 1983 på Telefonfabrikken “Automatic”. Var i 1951 med til at stifte Idrætsforeningen Automatic, hvor han blev næstformand og fra 1962 formand indtil 1983. “Automatic” blev i 1951 optaget i DBBF, Dansk Bueskytte-Forbund og Firmaklubbernes Boldspil-Union. Blev basketballdommer ved den første dommereksamen i DBBF i 1952 og virkede som dommer i basket i 30 ar. – Blev kasserer i 1952 i DBBFs bestyrelse (indtil 1957) og blev 1953 dels repræsentant i Københavns Idræts-Park (indtil 1993), dels repræsentant i DIFs amtskredse for Frederiksborg og Københavns amter.

Blev formand for DBBFs københavnsudvalg 1954 og første formand for Københavns Basketball-Forbund fra stiftelsen 1957-1990. Formand for KBBFs turneringsudvalg og medlem af DBBFs dommerudvalg en meget lang årrække.

Modtaget det tyske basketball-forbunds sølvnål (1966). Har som den eneste modtaget Danmarks Basketball Forbunds lederpokal to gange (1967 og 1990). Tildelt Dansk Idræts-Forbunds ærestegn (1972) og Oberst H. Sanders Mindepokal (1974). 1976 Firmaklubbernes Boldspil-Unions guldnål og 1982 æresmedlem, ldrætsforeningen Automatic. Modtaget Leo Frederiksens pokal i 1992 for sin indsats i DIFs amtskredse. Æresmedlem af Dansk Basketball-Forbund 1987.

Birgitte Melbye

Danmarks Basketball Forbunds generalsekretær i 35 år indtil pensionering i 2008. Eneste danske medlem nogensinde af FIBAs verdensbestyrelse. FIBA Central Board, 1998-2002. FIBA Europe Central Board 2006-2010. 

Jesper Brixen

Jesper Brixen blev udnævnt til æresmedlem af DBBF på baggrund af 50 års uafbrudt arbejde for DBBF, som dommer og i samme udvalg. Som æresmedlem modtager man en DBBF-nål, og den anden nål i historien blev givet til Erik Melbye, medstifter af forbundet, samt tidligere formand og generalsekretær. Eriks enke, tidligere generalsekretær Birgitte Melbye, fandt det i en smuk gestus passende, at Erik Melbyes nål blev givet videre til Jesper Brixen.

Medlem af FIBAs Tekniske Kommite 2018

Lennart Jensen

Efter 58 års tros tjeneste som formand for først Horsens Basketball Club og fra 1978 Horsens IC, valgte Lennart Jensen efter sæsonen 2022/23 at trække sig fra stillingen. 

Lennart var allerede i en ung alder en mand med ambitioner, og han blev formand for HBC som 15-årig. Sidenhen er det blevet til seks danske mesterskaber, fire pokaltitler og 36 medaljer. Horsens IC kom i finalen for første gang i 1991, men måtte se sig slået af Hørsholm i finalen. Året efter kunne De Gule dog gå til tops og sikre klubbens første titel. De blev desuden den første jyske klub til at vinde DM siden ABF i 1958.

Siden starten af 90’erne har Horsens været en fast del af toppen i dansk basketball, og det har Lennart en kæmpe andel i. Han har været med til at præge dansk basketball og har om nogen placeret Horsens på basketballlandkortet i Danmark. Derudover har Lennart siddet med i DBBF’s bestyrelse, og han har to gange modtaget Årets Lederpokal, først i 1992 og senest i 2015. Der skal lyde en stor tak til Lennart for hans mange år som en bærende skikkelse i dansk basketball.

Birgitte Melbye Fonden

OBS: Fonden blev nedlagt i forbindelse med Rigsdagen 2018. De tidligere prismodtagere kan ses nedenfor.

Fonden blev stiftet af Birgitte Melbye i forbindelse med hendes afsked som generalsekretær for Danmarks Basketball Forbund.

Fondens formål var at yde økonomisk støtte til videreuddannelse for en ung kvindelig leder, træner eller dommer på forbundsplan.

Prismodtagere

2010 Anja Press Dommer, Canal Digital Ligaen
2009 Anja Andersen Træner, Værløse BBK

Axel Poulsens lederpokal

Hver sæson kåres en modtager af "Axel Poulsens lederpokal".

Axel Poulsens lederpokal er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball-Forbund, indstiftet I 1991 af daværende distriktsforbunds, Københavns Basketball-Forbund, bestyrelse til minde om Axel Poulsen,
der var forbundets første formand, en post han bestred gennem 33 år.

Axel Poulsens lederpokal uddeles af Danmarks Basketball-Forbunds bestyrelse hvert år til en person, der som leder indenfor dansk basket, og i særlig grad i Østdanmark, har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.

Indstillinger indsendes til DBBF’s sekretariat senest 1. april

Pokalen har været uddelt siden 1991

2024 Christian Vinther, Falcon
2023 Katrine Storm Piper, Værløse BBK
2022 Søren “Topper” Hedegaard, BMS Herlev
2021 Steen Jessen, BMS Herlev
2020 Marius Hansen
2019 Kim Mikkelsen
2018 Amalie Bonde
2017 Anja Andersen
2016 Michael Boje
2015 Henrik ‘PP’ Rasmussen
2014 Jan Boel

2013 Anette Palm
2012 Rune Ressel Larsen
2011 Morten Thomsen
2010 Carsten Dissing
2009 Kim Mikkelsen
2008 Ole John Nielsen
2007 Henrik Sandberg 
2006 Michael Talchow
2005 Mette Foldgaard
2004 Henrik Henriksen
2003 Sarah Gingold

2002 Thomas Frydendal
2001 Jimmy Jørgensen
2000 Søren Laursen
1999 Tommy Truelsen
1998 Simon Prahm
1997 Gitte Rose
1996 Per Plesner-Jacobsen
1995 Dan Filrup
1994 Preben Rasmussen
1993 Anton Hansen
1992 Carsten Sørensen
1991 Karsten Dan Joensen

DBBF's Lederpokal

Hver sæson kårer DBBF en leder, der har gjort noget ekstra for sporten.

DBBFs Lederpokal har været uddelt siden 1967.

DBBF’s lederpokal er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball Forbund, skænket af forbundets stifter og æresmedlem, gymnastikinspektør N.C.D. Petersen.

DBBF’s lederpokal uddeles af DBBF’s bestyrelse hvert år til en person, der som leder inden for DBBF har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. Første gang pokalen uddeles, foretoges udvælgelsen af pokalens modtager dog af N.C.D. Petersen selv.

Pokalen har været uddelt siden 1967

2024 Ole John Nielsen, SISU
2023 Morten Jespersen, Viby
2022 Jesper Hauge, Værløse 
2021 Michael Bloch
2020 Lars Østergaard, MVP App
2019 Torben Boye
2018 Thomas Bilde
2017 Jens Jensen
2016 Nadeem Ahmad
2015 Lennart Jensen
2014 Jens Laulund
2013 Henrik Mikkelsen
2012 Ernst Jensen
2011 Carsten Boeck
2010 Peter Rønhack
2009 Ove Petersen
2008 Jesper Brixen
2007 Thomas Frydendal
2006 Birger Fiala
2005 Leif Willer Rasmussen

2004 Jesper Nielsen
2003 Jytte Albeck Mathiasen
2002 Irene Rydahl
2001 Viggo Bertram
2000 Hans Graversen
1999 Ivan Nørgreen
1998 Jørgen Kvist
1997 Jens Carlsen
1996 Bjarne Bremholm
1995 Birgitte Melbye
1994 Gert Wulff
1993 Peter Jensen
1992 Lennart Jensen
1991 Erik Lindegaard
1990 Axel Poulsen
1989 Kell Ørhøj
1988 Lars Kronborg
1987 Ivan Pedersen
1986 Christian Holm
1985 Helge Homann

1984 Henrik Hviid Klæbel
1983 Jette Velling Lindholm
1982 Henrik Serritzlew
1981 Birger Nielsen Toft
1980 Hans Krøger Laursen
1979 Georg Sandersen
1978 Jørgen Friis
1977 Ejner Skovgaard Jensen
1976 Per Lysdahl
1975 Ove Thelin
1974 Helge Larsen
1973 Torben Starup-Hansen
1972 Steen Nue
1971 Hanne Knudsen
1970 Leif Willer Rasmussen
1969 Viggo Bertram
1968 Jørgen Strømberg
1967 Axel Poulsen

DBBF's Klublederpris

Hver sæson bliver der kåret en "Årets Klubleder".

DBBF’s klublederpris er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball-Forbund, stiftet af forbundets bestyrelse den 19. april 2004. DBBF’s klublederpris uddeles af DBBF’s bestyrelse hvert år til en person, der som klubleder har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.

Årets klubleder bliver uddelt i forbindelse med Basketrigsdagen og har således være uddelt siden den første Rigsdag i 2004.

Indstillinger skal sendes til sekretariatet senest 1. april.

Pokalen har været uddelt siden 2004

2023 Jens Jensen, Skovbakken Bears
2022 Magnus Kolind, 3×3 Aalborg 
2021 Karin Olsen 
2020 Peter Kjelsteen, Aalestrup
2019 Søren Gam
2018 Danilo Jåtog Jensen
2017 Sonja Bomberg
2016 Morten Jensen
2015 Ove Thelin
2014 Jim Kelly

2013 Iben Dalum
2012 Jane Deluran
2011 Thomas Jens Haaning
2010 Karin Olsen
2009 Mikkel Aaris Petersen
2008 Ole Wessel
2007 Hanne Reinholt
2006 Helle Blak
2005 René Jacobsen
2004 Thomas Frydendal

Årets klub

Danmarks Basketball Forbund indstiftede til Basketrigsdagen 2010 en udnævnelse af "Årets Klub".

Pris som uddeles af Klubudviklingsudvalget.

Formålet med prisen er at motivere basketballklubberne til at gøre en indsats for at udvikle sporten på deres hjemmebane, og for at have fokus på medlemsfremgang i sporten. Vi vil gerne belønne de klubber der bidrager til at nå vores fælles mål.

Prisen bliver vurderet ud fra følgende punkter i prioriteret rækkefølge.

 • Gennemsnitlig medlemsvækst over de sidste tre år. Vi tager højde for både den procentuelle vækst og stigning i antal. Det vil sige, at både små og store klubber kommer i betragtning.
 • Velfungerende klubliv og fokus på fastholdelse af unge.
 • Antal registrerede trænere
 • Antal registrerede dommere
 • Antal deltagere på kursus
 • Aktiviteter relateret til ungdomsrekruttering, skolesamarbejde, Easybasket og klubudvikling
 • Andre initiativer der fremmer basketball


Ansøgningsfristen er 1. april.

Indstillinger skal sendes til DBBF v/ Thomas Johansen på tjs@basket.dk

Pokalen har været uddelt siden 2010

2023: Roskilde Basketball Club
2022: Billund 
2021 Glostrup Basketball Klub
2020 Skovbakken Bears
2019 SISU Basketball
2018 Hvidovre Basketball Klub
2017 Falcon Basket

2016 Værløse Basketball klub
2015 Stevnsgade
2014 BMI
2013 BMS
2012 Vejen Basketball Klub
2011 Svendborg Basketballklub
2010 Solrød Comets

Årets Geof Kotila ungdomstræner

DBBFs Trænerudvalg og DGI Basketball har stiftet prisen Årets Geof Kotila Ungdomstræner.

Årets Geof Kotila Ungdomstræner er en ny pris på kr. 5.000, som DBBFs Trænerudvalg og DGI Basketball ønsker at uddele til en træner der gør markant forskel i dansk basketball. Prisen skiftede navn i 2023 for at hædre koryfæet i dansk basketball Geof Kotila, der desværre gik bort alt for tidligt. 

Nedenstående en de kriterier og kvaliteter, som prisen tager sit udgangspunkt i.

 • Fokus på udvikling (gerne gennem DBBFs anbefalinger for ungdomsbasket: SMART, LH Folderen, mm)
 • Forstår vigtigheden af rekruttering og fastholdelse; så mange som muligt, så længe som muligt.
 • Er god til at inkludere og differentiere, så alle får en god oplevelse.
 • Har fokus på uddannelse og erfaringsudveksling. Deler sin viden og erfaring med andre trænere.
 • Er engageret og fagligt dygtig.
 • Kontinuitet – en træner som er der for sine spillere gennem længere tid.
 • En træner, der kan og vil snakke om andet end basketball med sine spillere.
 • En træner, som udfordrer og giver spillerne ansvar.

Prisen vil blive uddelt første gang i sæson 2017-2018.

Alle klubber, enkeltpersoner og udvalg i DBBF og DGI Basketball kan indstille kandidater til prisen. Kandidater skal indstilles inden 1. april.

Indstillinger skal den sendes til DBBF v/ Thomas Johansen på tjs@basket.dk

DGI Basketball og Trænerudvalget i DBBF vil udpege vinderen, som vælges ud fra en kandidatliste, der bliver indstillet af DBBFs sportschef, breddechef og uddannelsesanvarlige, samt en repræsentant fra DGI Basket.

Pokalen har været uddelt siden sæson 2017/18

2023: Kristian Riber Norsgaard, Værløse/BMS Herlev
2022: Gotta Maggie Petrovic, BMS Herlev 
2021: Allan Van O.T Andersen
2020: Birna Ballisager, Børnebasket Hadsten
2019: Søren Altmann
2018: Jeffrey Fawme

Årets turneringsleder

Hver sæson kåres “Årets Turneringsleder”.
Årets Turneringsleder er en ny pris, som DBBF’s turneringsudvalg ønsker at uddele til en turneringsleder, der gør en markant indsats for sin klub og dermed også for dansk basketball.

Prisen tager udgangspunkt i disse kriterier og kvaliteter hos en turneringsleder:

 • er engageret og fagligt dygtig
 • har været turneringsleder gennem længere tid
 • har styr på planlægningen
 • er altid villig til at finde løsninger sammen med andre klubber
 • deltager i dialogmøderne og kommer med input til DBBF
 • hjælper med Grand Prix stævner osv.
 • lever op til DBBF’s værdigrundlag

 
Prisen uddeltes første gang i sæsonen 2018-2019.
 
Alle klubber, enkeltpersoner og udvalg i DBBF kan indstille kandidater til prisen. Kandidater skal indstilles senest 1. april i det år, hvor prisen gives.

Indstillinger sendes til DBBF v/ Thomas Johansen på tjs@basket.dk.
 
Turneringsudvalget i DBBF vil udpege vinderen i samarbejde med DBBF’s turneringsadministration.

Pokalen har været uddelt siden sæson 2018/19

2023 Maria Glahn, SISU
2022 Nicola Hagen, Falcon 
2021 Henrik Serritzlew, Kolding Basketball Klub
2020 Johnny Berg Jensen, BMI Bloodhounds
2019 Helle Stenstrup, Hørsholm 79ers Basketball

Børne-og ungdomsprisen

DBBF og DGI Basketball - Børne- og Ungdomsprisen Stiftet i 2020

DBBFs Børne- og ungdomsudvalg, samt DGI Basketball vil gerne påskønne og anerkende personer og/eller klubber for udførelse af en ekstraordinær indsats med børne- og ungdomsarbejdet. Personer/klubber som ved både indadvendte og udadvendte aktiviteter for hold, klubben eller ”Basketball Danmark” medvirker til positiv udvikling for Børne – og ungdomsbasketball.

Kriterier
Som sådanne kan eksempelvis nævnes:

Uddannelse af klubbens børne- og ungdomstrænere
Klubben har en plan for uddannelse af børne- og ungdomstrænere og tilmelder dem til de kurser, der udbydes af Forbundet. Der er f.eks. også fokus på at uddanne børnedommere.

Klubmiljø målrettet unge
Klubben/person skaber et klubmiljø, hvor det er attraktivt, inspirerende og sjovt at være børne- eller ungdomsspiller.

Fastholdelse og rekruttering
Klubben/person arbejder med fastholdelse og rekruttering af medlemmer til ungdomsårgangene ved hjælp af særlige initiativer i klubben/holdet, der har til hensigt at have fokus på netop dette.

Pigebasketball
Der udbydes eller arbejdes på pige basketball i klubben og på lige vilkår med klubbens øvrige udbud. Klubben udbyder som minimum pige basketball i så stort et omfang, som det er klubben muligt og har det samme fokus på pigerne som på de øvrige af klubbens medlemmer.

Aktiviteter
1. Klubben/person arbejder på at skabe aktiviteter/kampe/stævner/camps selvom det eksempelvis kan være svært grundet geografisk og social udfordringer.
2. Klubben/person sørger for fast deltagelse/afvikling i Grand Prix – turneringer og for at fremme nye tiltag, f.eks. smartbasket, 2-2 efter den italienskemodel m.v.   

Fair Play
Klubben/person har fokus på fairplay, herunder ekstra indsats på at følge DBBF etiske regelsæt og ”kodeks for forældre”, samt arbejdet med at udbrede forståelsen og vigtigheden i skabe gode fællesskaber og relationer mellem børnene i mellem.

Lade børn være børn
Det er en klub/person så lader ungdomsspillerne spille ungdom og ikke ”presser” spillerne til at spille på flere hold eller har et øget fokus kun på resultaterne på banen, men lader spillerne følge deres naturlige udvikling, jf. ATK.

Øvrige tiltag
Klubben/person har f.eks. samarbejde med den lokale SFO eller børnehave, Børnebasket Fonden el. lign, eller har et sundhedsfokus. Måske er der tænkt i alternative og særlige baner for at fremme børne- og ungdomsbasketball, fx at starte hold for nye målgrupper.

Uddeling
Hvert år uddeles prisen til en passende begivenhed, gerne i prismodtagerens lokalområde, fx i forbindelse med træning/arrangement hvor der er børn og aktiviteter.

Der overrækkes et indrammet diplom ved lejligheden.

Som en yderligere anerkendelse overrækkes et kontant beløb på kr. 2.000,- + hvis muligt en relevant sponsorgave, rekvisitter eller lignende. 

Fristen for indstillelse er 1. april hvert år
Der skal sendes en motiveret ansøgning, som skal være så detaljeret begrundet, at den kan danne grundlag for afgørelsen af, hvilken klub/person, der skal udnævnes.Udfyldte indstillinger skal den sendes til DBBF v/ Thomas Johansen på tjs@basket.dk

Det er BU-udvalget i samarbejde med DGI Basketball og Breddechefen som udvælger prismodtageren

Prisen har været uddelt siden sæson 2020

2023: Lars Nielsen, SISU
2022: Anna Jakobsen, Lemvig 
2021: Jannie Vium, Middelfart Basketball KLub
2020: Nicolaj Stockmal Ammundsen, Gladsaxe Basketball Klub

Scroll to Top