DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for DBBF

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Danmarks Basketball-Forbund behandler dine personoplysninger. 

DATAANSVARLIG 

I DBBF er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Danmarks Basketball-Forbund 
CVR: 22048910
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
i
nfo@basket.dk
www.basket.dk
+45 43 26 24 20 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
DBBF behandler persondata om den enkelte i forbindelse med behandlingen af medlemsregistrering og forbrug af vores services.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Som bruger af DBBF’s ydelser, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig, når relevant:

a) Følsomme personoplysninger: CPR-nummer, pas informationer
b) Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.
c) Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder

KILDER

Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
a) En tidligere arbejdsgiver
b) Din klub
c) Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
d) Offentlige myndigheder.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

DBBF opbevarer og benytter kontaktoplysninger på foreningernes medlemmer til udvikling af for-bundet og administration af aktiviteter, uddannelser, samlinger, camps samt udsendelse af nyhedsbreve og andre informationsaktiviteter.

DBBF benytter ikke oplysningerne til kommercielle aktiviteter og videregiver dem ikke til tredjemand uden forudgående og særskilt aftale.

SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Som medlem af DBBF giver du automatisk samtykke til, at vi må offentliggøre billeder af dig eller dit barn i det omfang det er relevant i forbindelse med DBBF’s virke.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, e-mail service og finansielle institutioner). Offentlige myndigheder.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Såfremt DBBF videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU/EØS, sikrer DBBF dette sker på forsvarlig vis. Oplysningerne vil kun blive videregivet i forbindelse med personens deltagelse i aktiviteter udenfor EU/EØS.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når denne ikke længere er nødvendig i forbindelse med DBBF’s services eller for at opfylde bogføringskrav.

SIKKERHED

DBBF beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil DBBF underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte DBBF på ovenstående kontaktoplysninger.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DBBF på denne e-mail. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 19. maj 2018.

Scroll to Top