DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Dommere

Information for og om dommere

Følg med her for opdateret og relevant information.

Dommerbord

Info om dommerbord

For at kunne spille en basketball kamp i DBBFs turnering kræver det udover en dommer også et besat dommerbord. Dommetbordet sørger for at styre tiden, kampens score og føre kampprotokollen.

På side 52 i FIBAs officielle regler kan du læse alt om dommerbordets rolle.

Klaus Bødskov fra AGF har været så venlig at lave en rigtig god manual til dommerbordet. Manualen er nem at læse og giver et rigtig godt indblik i hvordan man sidder dommerbord. 

Dommerafregning

DBBF afregner dommerne i alle de rækker DBBF påsætter dommere, pokal og turnering.

Honorarer og omkostninger til kørsel opkræves halvårligt af klubberne, se beløb under Turnering – Turneringsgebyrer.

DBBF udbetaler løbende frivillig honorar, kørsel, udlæg mm. ca. den 10. i den efterfølgende måned.
Såfremt du skal rette kørsel, udlæg mm. indtast venligst senest 1. i måneden, så kommer det med i udbetalingen.
For at rette kørsel, få diæt, eller refundering af udlæg udfyld denne formularen “dommerafregning” herunder
Det er en midlertidig formular som anvendes i sæson 22-23, indtil dette vil ske via mvpapp.

Pt. gældende satser pr.01.08.2022

 Honorar Diæt Bemærkninger
Basketliga 825.- Kør langt tillæg - 200.-**
Øvrige rækker hvor DBBF påsætter dommere. kr. 250.- 80.-* Alt udbetales af DBBF
GP-slutspil Fastsættes ift. kamplængde 80.-* Alt udbetales af DBBF
LP-Senior Herrer Basketligahonorar Ingen Alt udbetales af DBBF
Divisionspokal Herrer & Damer kr. 250.- 80.-* Alt udbetales af DBBF
LP-Senior Damer kr. 250.- 80.-* Alt udbetales af DBBF
LP-ungdom, alle kampe kr. 250.- 80.-* Alt udbetales af DBBF
Final4, UDM og slutspil i ungdom landsdækkende. kr. 250.- 80.-* Alt udbetales af DBBF
Betalingskampe. Kampe hvor klubber rekvirerer dommere via MVPAPP kr. 250.- + kørsel Medmindre andet aftales inden kampafvikling 80.-* Betales af klub som bestiller en dommer.
Kommisærer og Dommerudviklere kr. 250.- 80.-* Alt udbetales af DBBF
Ungdomslandskampe kr. 250.- 80.-* Alt udbetales af DBBF
Senior Herrer landskampe Basketligahonorar Ingen B-Skattepligtigt, indrapporteres af DBBF Alt udbetales af DBBF
Senior Dame Landskampe Basketligahonorar Ingen B-Skattepligtigt, indrapporteres af DBBF Alt udbetales af DBBF

*Diæt udbetales ved fravær fra hjemmet i mindst 5 timer, jf. gældende regler fra SKAT, dommeren er selv ansvarlig for at indtaste diæt i klubportalen.
**Kør langt tillæg gælder kun i BL og udbetales ved kamp på den anden side af Storebælt(østdommere som rejser mod Vest) og den anden side af lillebælt(vestdommere som rejser mod Øst)

– Transportgodtgørelse til dommere i BL og DBBF er 2,67 pr.km. Fra ens folkeregisteradresse til spillested, korteste distance. Midlertidige adresser skal godkendes af dommeradministrationen.
– KBL-kampe er kørselsgodtgørelse Statens takst.
– Regler for samkørsel indtræder, når dommerne fra samme område eller passerer hinanden på vej til kampen og har mulighed for at køre sammen 50 km eller mere.
– Ved anvendelse af Færge/Bro, skal Bilag gemmes og fremsendes efter forlangende fra DBBF.
– Ved anden transportform end bil og brug af offentlig transport(fly) kræves forudgående accept fra administrationen.
– Udbetalinger fra DBBF sker ca.8-28 dage efter kampen har været spillet, ca.den 10. hver måned.

Har du som dommer spørgsmål til udbetalinger, skal du henvende dig til DBBF´s administration.

Dommertilmelding + Indberetninger

Her findes et dommertilmeldingsskema til brug for dommere.

Dommere som ønsker at dømme for DBBF, som har en trin 3 uddannelse, skal tilmelde sig. Når man har tilmeldt sig, er man aktiv dommer for DBBF og vil herefter blive påsat kampe af dommerpåsætterne. 

Her kan du finde tilmeldingsskemaet, deadline 6.august dommerskema. Såfremt man tilmelder sig senere, vil det have indflydelse på antal kampe og niveauet af disse.


Herunder er relevante formularer som du som dommer skal gøre brug af ved henholdsvis diskvalifikationer og fejl/mangler ved kampafvikling/udstyr.

Report of disqualification of player/coach – diskvalifikationsrapport:

https://www.cognitoforms.com/dbbf1/_104reportofdisqualificationofplayercoachdiskvalifikationsrapport

Fejl og mangler kampafvikling/Malfunctions and missing equipmentin game:

https://www.cognitoforms.com/dbbf1/_105fejlogmanglerkampafviklingmalfunctionsandmissingequipmentingame

Afregningsskema

Regelfortolkninger

Turneringskontakter:

Turneringskoordinator
Tlf.: +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Grand Prix koordinator vest samt general turneringsplanlægning. Bindeled til Disciplinærudvalget, Appeludvalget og Ordens & Amatørudvalget ved disciplinærsager/anker af afgørelser i DBBF.
Turneringskoordinator
Tlf.: +45 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk
Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning. Varetager spillerlicensering og internationale klubskifter.
Turneringschef
Tlf.: +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Ansvarlig for turnerings- og dommeradministrationen. Driften, regler, økonomien og udviklingen af DBBF´s turneringer sammen med relevante politiske udvalg i DBBF. Dansk og international basketballlovgivning og kontakt vedrørende deltagelse i FIBA-turneringer. FIBA NI (National Instructor) for FIBA-dommere og FIBA-kommissærer mm. FIBA SPOC (Single Point of Contact): Forebyggelse af matchfixing og kontakt til FIBA, IOC og DIF vedrørende matchfixing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top