DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Regler

Regler, retningslinjer, kendelser m.m

Følg med her for opdateret og relevant information om regler, kendelser, praksis, retningslinjer  m.m

Spilleregler

Nedenstående kan hentes som PDF, doc, exls eller tilgås som webside
DBBFs Love og Reglementer:
Protest:

Børneregler

Nedenstående hentes som PDF

Afgifter og retningslinjer

Afgifter i Danmarks Basketball-Forbund fra sæson 2021/22- opdateret 02-06-2022. Ingen ændringer siden 01.06.2021
Danmarksturneringen omfatter hold som deltager i:
Basketligaen, Kvindebasketligaen, 1.Division for Herrer&Kvinder, 2.Division for Herrer, U19 & U17 Landsdækkende Herrer & Kvinder.

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
*Alle spillere med andet pas end dansk i BL, DL, 1DH & 1DD
File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.
Nedenstående hentes som PDF

Antidoping og matchfixing

DIF har regler, som forbyder matchfixing, spil på egen kamp m.m. Idrætsudøvere, dommere, trænere, holdledere og andre personer i DIF-idrætten er omfattet af reglerne.

Matchfixing er et stigende problem i international idræt. Matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd undergraver idrættens værdier og kan udvikle sig til en alvorlig trussel mod idrætten.

Den 4. maj 2013 på DIF’s årsmøde vedtog repræsentantskabet at indføre fælles regler om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd (herunder spil på egne kampe). Lovregulativet trådte i kraft samme dag og gælder for alle DIF’s 61 specialforbund.

Overtrædes reglerne kan der sanktioneres med tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse, bøde, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater og tilsvarende idrætslige, disciplinære sanktioner.

Kontakt hotline på 70 70 70 94
DIF og DBU er gået sammen om en fælles, døgnåben hotline mod matchfixing. Hotlinen er for alle, der har spørgsmål om DIF-idrættens nye regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd.

Hotlinen tager samtidig imod henvendelser fra personer, der får kendskab til, at nogen har foretaget eller vil foretage noget, der er forbudt ifølge reglerne.

Hotlinens telefonnummer er 70 70 70 94 og mailadressen mail@stopmatchfixing.dk 

På denne side kan du finde information om de gældende antidopingregler og hvad du skal være opmærksom på som idærtsudøver.

Basketballspillere, der benytter sig af medicinske præparater, skal sikre sig, at disse IKKE figurerer på WADA’s (World Anti-Doping Agency) liste over forbudte stoffer. 

Hvis man som spiller anvender medicin der står på listen over forbudte præparater, kan man søge om en dispensation (TUE) til at benytte præparatet, hvis der er tale om et dokumenteret medicinsk behov. Du kan finde flere oplysninger her: 

Guider

Love og reglementer

Tolkninger og retspraksis
Vi har et dokument, der giver et overblik over, hvordan DBBF har valgt at tolke reglerne på områder, hvor lovteksten ikke er præcis nok. Prøv at læse i dokumentet “Tolkninger og retspraksis” overfor, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forstå en bestemmelse.

Kendelser fra TU og disciplinærudvalget

Personer med karantæne i DBBF

Nedenstående er en oversigt af igangværende karantæner, samt sager hvori der er truffet afgørelser i forbindelse med protestsager og sager af principel karakter.

Navn, Klub, Række, Spilledage, Karantæne til og med

Afgørelser 2023/2024

Afgørelser fra TU og disciplinærudvalget vil fra denne sæson være at finde under dokumenter. Find afgørelser ved at trykke på dette link.

Kendelser fra forrige sæson kan fortsat ses herunder:

Strafudmåling

Strafudmåling for kampe

Klubberne har på rigsdagen 2014 vedtaget, at alle disciplinære kendelser kan ankes. DBBF´s Turneringsudvalg udgiver hermed retningslinjer for karantænelængde. Samtidig med indførelsen af ankemulighed tilføjes der en disciplinærafgift, som varierer fra sag til sag, jvf. nedenstående.

Strafudmåling for kampe.

Truende adfærd og dårlig opførsel
Mod dommere, kommisærer og/eller dommerbordsofficials:
Karantæne 1-3 kampe, afgift kr. 500 – 10.000.- kr.

Mod modspillere:
Karantæne 1 kamp, afgift kr. 500 – 5.000.- kr.

Vold inkl. skub og slag
Mod dommere, kommisærer og/eller dommerbordsofficials:
Karantæne mindst 5 kampe, afgift 500 – 10.000.- kr.

Mod modspillere under spil:
Karantæne minimum 1-3 kampe, afgift 500 – 5.000.- kr.

Mod modspillere ikke under spil:
Karantæne i minimum 2-4 kampe, afgift 500 – 10.000.- kr.

I gentagelsestilfælde i samme sæson vil straffen som minimum fordobles, men kan medføre udelukkelse for resten af sæsonen, samt efterfølgende sæsoner.

Alle Turneringsudvalgets kendelser kan ankes.
Ankegebyr 1.000.- kr. som tilbagebetales såfremt man får medhold.

Ovenstående er gældende fra sæson 2014/15 og frem. Beløbet debiteres klubben som træner/spiller repræsenterede.

Turneringskontakter:

Turneringskoordinator
Tlf.: +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Grand Prix koordinator vest samt general turneringsplanlægning. Bindeled til Disciplinærudvalget, Appeludvalget og Ordens & Amatørudvalget ved disciplinærsager/anker af afgørelser i DBBF.
Turneringskoordinator
Tlf.: +45 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk
Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning. Varetager spillerlicensering og internationale klubskifter.
Turneringschef
Tlf.: +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Ansvarlig for turnerings- og dommeradministrationen. Driften, regler, økonomien og udviklingen af DBBF´s turneringer sammen med relevante politiske udvalg i DBBF. Dansk og international basketballlovgivning og kontakt vedrørende deltagelse i FIBA-turneringer. FIBA NI (National Instructor) for FIBA-dommere og FIBA-kommissærer mm. FIBA SPOC (Single Point of Contact): Forebyggelse af matchfixing og kontakt til FIBA, IOC og DIF vedrørende matchfixing.
Scroll to Top