DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

To ugers fokus på Minibasket

Som det nok ikke er gået nogen forbi, arbejdes der i disse år hårdt på at udvikle minibasketmodellen i Danmark. Med fokus på nye pædagogiske modeller, baseret på leg og oplevelse, er det et stort fokuspunkt for DBBF, at vi bliver endnu bedre, end vi allerede er.

Danmark er ikke det eneste land, der arbejder på at gøre det bedre for de helt små. Det er en øvelse, flere lande laver i øjeblikket og det er blevet anerkendt af det EU-støttede projekt Easybasket in Europe. Her deltager Danmark sammen med blandt andet forbundene fra Tyskland, Italien og Tjekkiet deltager, sammen med et litauisk universitet og en spansk NGO. Man kan læse mere på http://easybasket.eu/index.php/en/


Den europæiske minibasket-revolution startede i Italien for 10-15 år siden, med fokus på leg og pædagogik. Børnene skal lære det samme, som de gjorde før, men nu skal taktik og teknik leges ind i stedet for at læres i rækker. Grunden til den store interesse fra resten af Europa er todelt: For det første har denne tilgang betydet en eksplosion af minispillere i Italien og for det andet udvikles spillerne både hurtigere og bedre med de nye tilgange.

Da italienerne har mest erfaring, er det naturligt nok dem, der står for at udbrede den nye model til resten af Europa og de seneste uger har da også givet italiensk inspiration i Danmark. Selv om det var italienerne, der var først, handler det naturligvis om at vi skal udvikle den danske minibasketmodel, så den passer bedst til vores virkelighed og vores nordiske børn.

Indenfor de sidste 14 dage har mere end 100 trænere stiftet bekendtskab med den nye minibasketmodel. Først var 16 trænere tre dage i Rom for at blive klogere på den måde, man i Italien træner minibasketball på. Allerede weekenden efter var repræsentanter for det italienske forbund på besøg i henholdsvis Aarhus og København for at afvikle to clinics og samtidig holde møder med DBBF omkring vores samarbejde.

Kurset i Rom
Kurset i Rom var intensivt og med et tæt program for alle tre dage. Meget kort fortalt, så blev vi godt udfordret på vores kompetencer i forhold til at tilrettelægge træningerne med fokus på det kognitive frem for det tekniske (som er et biprodukt).

Den italienske tilgang er velgennemtænkt og de har udviklet på konceptet i snart 15 år. Italienerne har ikke så meget fokus på at gøre børnene til verdens bedste basketballspillere lige nu, men snarere at se børnene, hvor de er lige nu og – som de siger – hjælpe børnene til at være verdens bedste mennesker, fysisk, kognitivt og psykologisk. Biproduktet af det, er at spillerne udvikler tekniske evner på basketballbanen, uden at fokusere på det.

Baggrunden ligger til dels i de italienske børns mangel på fysisk aktivitet i førskole og indskolingsårene, hvor der efter danske forhold ikke er ret meget bevægelse eller reel idrætsundervisning, men samtidig er det også et opgør med den megen fokus på indøvelse af teknik og fundamentals, samt den meget trænerstyrede tilgang til spildelen – som de siger: ”Spillerne er ikke robotter og træneren skal ikke styre aktiviteterne på banen via et joy-stick”.

I praksis viser det sig i en meget legende og udforskende tilgang til måden at opbygge træning og øvelser på. Som danskere, skal vi give børnene lov til i højere grad at tage beslutninger i aktiviteterne. Indenfor de rammer, træneren sætter op, skal børnene være styrende i aktiviteterne og det betyder, at vi som ansvarlige trænere i høj grad skal tænke os om, når vi planlægger og gennemfører træningerne. De tekniske discipliner (fx drible. aflevere, skyde) er værktøjerne til at gøre spillerne dygtigere og give dem bedre handlefærdigheder. Spillernes evner til at handle er altså vigtigere at fokusere på end deres tekniske færdigheder, men øvelserne konstrueres også sådan, at de tekniske færdigheder leges ind.

Det var særdeles spændende for de danske trænere selv at prøve kræfter med at lave og gennemføre en træning ud fra principperne. Der skulle tænkes rigtigt meget over, hvad øvelsens formål var og hvordan rammerne/reglerne for øvelsen, legen eller spillet skulle understøtte dette. Trænerne fik god, præcis og meget venlig feed-back på det, de havde valgt at lave og lige meget hvilke benspænd der blev sat op overfor værterne, var de helt præcise i såvel deres vurderinger som de forslag de kom med, for at gøre øvelserne bedre og mere præcise i forhold til formålet.

Det er tydeligt, at italienerne har mange års erfaring og er meget bevidste omkring konceptet og præcist ved hvor de vil hen og på hvilken måde – samtidig er deres samspil med børnene positivt, humoristisk og ikke mindst med dyb respekt for børnene som individer og hele tiden med udgangspunkt i de kompetencer børnene har og skal udvikle.

Der var stor enighed i gruppen om, at det var vildt spændende og at trænerne ikke kunne komme hurtigt nok hjem og prøve tingene af.

https://www.facebook.com/danskbasket/videos/324934791501951

I denne øvelse skal pigen, der står stille med bolden, vælge det tidspunkt, hun tror er bedst, til at gå på kurven for at score inden pigen længst fra kameraet. De to, der afleverer bliver ved til pigen, der står stille, dribler. Det handler altså om beslutninger og taktik – og at drible hurtigt og skyde. Det næste, instruktøren fortalte, var at man skulle placere spillerne sådan, at de naturligt laver et “slash move” med bolden og øver first step, når de går til kurven. Det er ikke noget, man bruger tid på at fortælle spillerne om, men man placerer dem i situationer, hvor tekniktræningen “bare sker”. Det er i modsætning til at placere spillerne på baglinjen og øve de ting helt formelt, kun med fokus på det.

Allerede weekenden efter turen til Rom, var der genbesøg i Danmark. Først med en clinic i Aarhus med omkring 40 deltagere og senere en tilsvarende i København med lige så mange deltagere. De to clinics bestod af en teoretisk gennemgang af deres koncept, efterfulgt af to træninger med fokus på 5-6-7-8 årige og de 9-10-11 årige.

En af de ting de fremhævede er, at deres træninger altid har et bestemt tema der går gennem den enkelte træning som en rød tråd. Træningen er opdelt i tre, nogenlunde ligeligt fordelte faser:

  • aktivitets/opvarmningsfasen – her er der fokus på høj aktivitet, masser af motorisk træning, pulsen skal op og der bruges mange bolde
  • kompetenceudviklingsfasen – her er der fokus på øvelser hvor der arbejdes med at udvikle kompetencerne, med basketballfærdighederne som redskaber. Det kan fx være opfattelsen af tid og rum. I den fase indgår der hovedsageligt øvelser, hvor spillerne selv bestemmer hvornår og på hvilken måde der skal handles – nogle har ”kraften”
  • spilfasen – her arbejdes der med så spillignende situationer som muligt

De to praktiske sessioner var bygget progressivt op, så man kunne følge udviklingen i det samme tema fra U6 op til U12. Det var tydeligt, at i takt med at spillernes færdigheder bliver bedre efterhånden som de bliver ældre og har trænet mere, jo større kompleksitet kan der lægges ind i øvelserne.
I næsten alle øvelser, hvor der indgår spil af en form (med angreb og forsvar), spilles der begge veje, dvs. at en øvelse ikke stopper efter den første scoring, men at man spiller den modsatte vej. Det giver for det første et højt aktivitetsniveau, men endnu vigtigere, udvikler det spillernes kompetencer i omstillingsfaserne i spillet – efter angreb er der altid forsvar og omvendt.

Italienerne sagde under den afsluttende snak på clinic’en i København, at de havde lagt mærke til, at de danske spillerne var gode teknisk set, men at de kunne blive bedre på den kognitive/mentale del af spillet og at der er et potentiale i at udvikle deres spilforståelse. De understregede også, at såvel i Italien som her i Danmark er det vigtigt, at forbundet har et bud på hvordan der skal trænes minibasketball, men at det selvfølgelig er op til de enkelte klubber/trænere at beslutte hvordan man vil gøre det og om man vil gøre det på en anden måde – det vigtige er, at man skal tænke sig om, når man har med børn at gøre. Det er et privilegium at træne børn og det forpligter – vi har et ansvar.

Det videre samarbejde
DBBF er i et tæt samarbejde med det italienske forbunds minibasketafdeling om at få bredt deres koncept ud her i landet. Vi er ikke de eneste der har set mulighederne i deres tilgang til at træne minier – der bliver hevet i dem fra hele verden, så vi er selvfølgelig rigtigt glade for, at de vil samarbejdet med os og de lægger heller ikke skjul på, at det faktisk er lige så vigtigt for dem. Lige nu arbejder vi på at få oversat deres bog til dansk og vi håber at kunne udvide samarbejdet fremadrettet.

Der skal lyde en kæmpe stor tak til Joachim Jerichow, en af de store danske basketball personligheder, som har ydet en ekstraordinær indsats som professionel i forskellige lande og på Landsholdet. Joachim er bosat i Italien, og hjælper forbundet som tolk under turen til Italien og til clinics i Danmark. Vi er glade og stolte over at have Joachim tilbage i DBBF lejren.

Ønsker du at være en del af minibasketmiljøet i Danmark, så meld dig ind i vores minibasketgruppe på Facebook. https://www.facebook.com/groups/221552621985760/

Flere
nyheder

Scroll to Top