DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Ny lodtrækning i landspokal for kvinder og herrer

DBBF har ved lodtrækningen til landspokalen fredag den 18.11 2022 foretaget en procedurefejl. Denne procedurefejl består i, at vi har anvendt regler for den kommende sæson og ikke de nuværende regler, hvilket betyder, at de forkerte hold var oversiddere i forbindelse med lodtrækningen på herresiden jf. vores vedvægter. Principielt set var samme problematik for kvindernes lodtrækning. Dog var der kun 1 hold som skulle sidde over, og dette hold var identisk uanset hvilket regelsæt, som blev anvendt.

DBBF har ikke noget regelsæt for hvordan en sådan fejl skal korrigeres, men eftersom fejlen er af en sådan karakter, at beslutningen danner præcedens for fremtiden, så har administrationen bedt DBBF´s bestyrelse træffe en afgørelse.

Bestyrelsen har lagt vægt på, at der ikke må være tvivl om, at vi følger DBBF´s lovgivning i disse sager, hvorfor alle habile medlemmer i bestyrelsen enstemmigt har stemt for, at lodtrækningen på herresiden blev foretaget på ny, mens lodtrækningen på kvindesiden blev fastholdt eftersom denne ikke var påvirket af fejlen.
Lodtrækningen blev gennemført af to medarbejdere i fredags den 25.11 2022 og filmet undervejs, ligesom det var tilfældet ved den første lodtrækning. Lodtrækningsresultatet og videoen blev efterfølgende udsendt til klubberne, men vi har efterfølgende modtaget en officiel henvendelse om, at vi har forbrudt os mod vores vedtægter ved ikke at streame eller tv transmittere lodtrækningen. Eftersom samme procedure blev anvendt i forbindelse med den oprindelige lodtrækning 18.11 2022, så gør denne problematik sig potentielt også gældende vedrørende lodtrækningen på kvindesiden.

Følgende fremgår således af turneringspropositionerne i DBBF’s vedtægter vedrørende landspokalturneringen for seniorhold:
§ 6 Lodtrækning
Der skal altid være trukket lod for de to kommende runder. Lodtrækning skal om muligt foretages via tv eller live stream.

DBBF har tidligere livetransmitteret lodtrækningen, men er de senere år gået væk fra denne procedure og i stedet optaget lodtrækningen på video, hvorefter video og lodtrækningsresultat efterfølgende har været udsendt til klubber, da blandt andet Coronarestriktioner vanskeliggjorde den tidligere procedure. Praksissen er efterfølgende fortsat, på trods af at Coronarestriktionerne efterfølgende er blevet fjernet, da vi har modtaget positive tilkendegivelser omkring metodikken og den samtidig krævede betydeligt færre medarbejdertimer end tidligere.

Dette ændrer dog ikke ved, at det har været muligt at live streame den omtalte lodtrækning i fredags 25.11 2022, hvilket beklageligvis ikke har været gjort, hvorfor vores vedtægter herved ikke har været overholdt. Det er altid meget ærgerligt, når der begås fejl der påvirker DBBF´s hold og klubber, og det er specielt ærgerligt, når det skyldes, at vi ikke har overholdt vores egne regler, og for dette kan administrationen kun udtrykke sit største undskyld!

I forbindelse med behandlingen af sagen har DBBF’s bestyrelse naturligvis forholdt sig til proportionaliteten mellem vedtægtsbruddet og en eventuel konsekvens ved en ny lodtrækning, men i sidste ende er det alt afgørende for tilliden til dansk basketball, at man kan være trygge ved, at forbundet efterlever sit eget regelsæt. De habile medlemmer af DBBF’s bestyrelse har derfor besluttet, at der skal gennemføres en ny lodtrækning for både kvinder og mænd, eftersom det fortsat er muligt at korrigere fejlen inden afviklingen af den første kamp, således der ikke kan skabes tvivl om validiteten af turneringsafviklingen.


Det betyder, at der gennemføres en ny lodtrækning i landspokalturneringen for både kvinder og mænd. Lodtrækningen gennemføres i morgen torsdag den 1. december 2022 kl. 14.00, hvor den livetransmitteres via Teams og kan ses via dette

LINK TIL LIVESTREAM AF POKALFINALE.

Afgørelsen om ny lodtrækning kan jf. DBBF´s love ankes indenfor 14 dage til DBBF´s Amatør & Ordensudvalg af de implicerede klubber, ved at indsende en ankeskrivelse til info@basket.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til DBBF’s turneringschef Rune R. Larsen eller direktør Sebastian Brydegaard

Flere
nyheder

Scroll to Top