DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

DBBF søger visionær sportschef

Vil og kan du bidrage til at sætte en tydelig og visionær retning for dansk basketballs fremtidige talent-/eliteindsats? Trives du med at tage ansvar og skabe fagligt velfunderede relevante, inspirerende og værdiskabende løsninger? Kan du skabe forankring og medansvar både internt i organisationen og bredere i hele Basketball Danmark? Og trives du i et ambitiøst udviklingsmiljø, hvor vi tør udfordre hinanden ud fra en grundtese om, at ”det vi er enige om holder os sammen, mens det vi er uenige om bringer os videre”?

Kan du svare ja til flere af ovennævnte spørgsmål, så kan jobbet som vores nye sportschef være noget for dig! Stillingen er en fuldtidsstilling og du vil blive overordnet ledelsesansvarlig for vores talent-/ eliteteam, der inkluderer en fuldtidsansat talentchef, en deltidsansat sportskoordinator samt ungdoms- og seniorlandstrænerne.
Baggrund
DBBF har gennem de seneste år gennemgået en fantastisk medlemsvækst, blev i 2018 kåret til Årets Idrætsforbund og toppede i Coronaåret 2020 med at tilføje endnu 11% flere medlemmer, så vi nu er ca. 60% flere end i 2013.

På toppen af medlemsvæksten, markerer basketball sig på alle fronter; individuelt, klubber og landshold. Vi har spillere, der præsterer og er synlige på den internationale scene, ungdomslandsholdene leverer flotte resultater på europæisk niveau og de to seniorhold er begge placeret i øverste konkurrencelag og har senest høstet imponerende resultater, som har givet international genlyd. Vi tør godt påstå, at det går godt i dansk basketball.

Med vækst og succes kommer også nye muligheder, og vi ønsker at skabe en endnu tydeligere profil på det sportslige område. Potentialet er enormt og er du profilen, som får energi af at udforske, udvikle og udnytte mulighederne i et inspirerende miljø, så er her en fantastisk chance for at påvirke udviklingen af dansk basketball.

Stillingen
Som vores nye sportschef vil du først og fremmest være leder af talent-/eliteteamet samt være ansvarlig for driften og videreudviklingen af forbundets talent-/eliteindsats og aktiviteter. Dette inkluderer økonomi- og ledelsesansvar for hele området inkl. landsholdsprogrammet, talent-/eliteteamet samt det overordnede faglige ansvar for vores indsats og udvikling. Du vil således blive overordnet ansvarlig for at præge udviklingen på forbundsniveau samt sikre, at vi understøtter og stimulerer udviklingen lokalt, således dansk basketball i fællesskab kan udvikle endnu flere og bedre talenter og talentmiljøer, og derigennem optimerer muligheden for at opnå bemærkelsesværdige individuelle og kollektive præstationer samt resultater internationalt.

Du vil desuden være ansvarlig for at understøtte og sparre med det politiske niveau, hvilket inkluderer den løbende udvalgshåndtering (mødeindkaldelse, dagsorden, beslutningsoplæg, bilag, mødeafholdelse og referater) samt den faglige og strategiske sparring. I forlængelse deraf er du som den øverste administrative leder på området ansvarlig for at de strategiske prioriteter og initiativer implementeres og effektueres i praksis. Relationen til eksterne samarbejdspartnere, interessenter, klubber, stakeholders mv. er desuden en central opgave i forhold til at skabe samarbejde, sammenhængskraft og udvikling både nationalt og internationalt.

  • De vigtigste opgaver er således, at:
  • Drive og videreudvikle talent-/eliteområdet i DBBF.
  • Lede og udvikle de enkelte medarbejdere og talent-/eliteteamet som helhed.
  • Drive budget- og økonomistyring.
  • Drive udformningen, udviklingen og implementeringen af vores strategiske målsætninger og initiativer.
  • Sikre fortsat sportslig udvikling på talent-/eliteområdet – både kvalitativt og i form af resultater.
  • Forestå den løbende udvalgshåndtering samt samarbejde med talent-/eliteudvalget omkring den faglige, økonomiske og strategiske udvikling indenfor området.
  • Pleje og udvikle nationale og internationale samarbejdsrelationer og -partnere. Herunder lokale klubber, regionale og kommunale akademier, idrætsskoler og talentmiljøer, DIF/DGI/Team Danmark samt andre nationale og internationale forbund mm.

Kandidaten
Vi søger en anfører med modet og evnerne til at træffe beslutninger, men som samtidig kender værdien af at være en teamplayer og som tør at bringe medarbejdernes kompetencer samt evner i spil. Du har et stort selvstændigt drive, gode kommunikative evner samt indsigt i topsport. Som person har du en holistisk tankegang, stærke relationelle kompetencer og kan begå dig på alle niveauer af en organisation, således du både kan have en troværdig og tillidsfuld interaktion med den frivillige træner og den internationale sportschef.

Som medarbejdergruppe er vi kendetegnet ved engagement, nysgerrighed og et stærkt fællesskab. Vi går på arbejde for at gøre vores bedste for medlemmerne, klubberne og dansk basketball mere generelt, og gør det ud fra en tankegang om, at stilstand er tilbagegang, hvorfor udviklingen af os selv, vores organisation og vores indsatser er essentielt. Det er derfor vigtigt, at du kan genkende dig selv i forbundets værdier og kan se dig selv trives i et ambitiøst miljø, hvor vi rummer forskellighed og respekterer faglige uenigheder som et middel til at flytte os selv og dansk basketball.

Økonomistyring vil være en central opgave, da pludselige forandringer og store sportslige ambitioner automatisk udfordrer en begrænset økonomisk ramme. Den ideelle kandidat har derfor også et grundlæggende indblik i og/eller erfaring med økonomistyring samt evner at se muligheder frem for begrænsninger. Der må desuden forventes perioder med mange bolde i luften og et højt forventningspres, så det er en fordel at være tykhudet og kunne holde overblikket selvom der er krydspres fra eksterne interessenter.

Som leder er du visionær, motiverende og inkluderende. Det er vigtigt, at du har tilstrækkelig høj basketballfaglig indsigt til, at du kan indgå i kvalificeret sparring med vores landstrænere samt landets talent-/elitemiljøer. Derudover ønsker vi at skabe en endnu tydeligere rød tråd i vores talent-/ eliteindsats, så du skal som sportschef evne og blive motiveret af at sætte dig i spidsen for denne proces med målet om at skabe et innovativt talent- og landsholdsprogram på et så kvalitativt højt niveau, at vi i fremtiden bliver en slutrundenation.

Værdier:
Respekt – Fællesskab – Ansvar – Konkurrence – Engagement

Vision
”Vi vil være flere, bedre og mere kendt både lokalt og nationalt”

Arbejdssted
Vores primære kontor er lokaliseret i Idrættens Hus, Brøndby, men vi har også et mindre kontor i Århus samt en kontorplads i Svendborg, som støtter op omkring driften i vest. Vi søger en sportschef med base på kontoret i Brøndby, da det er her, at den primære drift foregår, men for den rette kandidat kan vi kan være åbne for en delvis lokalisering på et af vores andre kontorer.

Vi kan tilbyde dig
En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med en god atmosfære og kompetente kolleger, hvor arbejdsopgaverne er udfordrende og alsidige, og hvor humor og faglig ansvarlighed trives godt sammen.
Varierende arbejdstider må forventes og ansættelsesvilkår forhandles i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsesproces
Du bedes sende dit målrettede CV samt motivation til sbb@basket.dk.
Der er deadline for ansøgninger d. 21.07 2021, men fra den 14.07 2021 vil ansøgningerne blive behandlet løbende.
Opstartsdato snarest muligt og senest 01.09 2021.
Yderligere spørgsmål kan stilles til direktør Sebastian Brydegaard på tlf. +45 2425 0027.

Flere
nyheder

Scroll to Top