DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Nu skal der skaffes viden om hvad der får unge til at fortsætte til idræt

DELTAG I UNDERSØGELSEN HER
Det gode idrætsmiljø for unge – et stort forskningsprojekt

Tro er godt, men viden er bedre. Især når det kommer til at motivere unge til at fortsætte med at dyrke idræt i de sene teenageår. Det handler ikke om det, der får børn og unge til at stoppe med at dyrke idræt, som fester, lektier og alt det udenom idrætten. Det interessante er, hvad, træneren og idrætsmiljøet kan gøre for at gøre det attraktivt at fortsætte.

Derfor er Danmarks Basketball Forbund sammen med Københavns Universitet gået med i en videnskabelig undersøgelse af hvad der fremmer unges trivsel i idrætsmiljøer.

At dyrke idræt i en forening er positivt for mange aspekter af unge menneskers liv. Desværre viser statistikkerne at unge idrætsudøvere ofte falder fra i overgangen fra barndom til ungdomslivet. Det er ærgerligt både for den enkelte, foreningerne, Danmarks Basketball Forbund, men også for hele samfundet.

Hidtil har de undersøgelser, der findes, ofte fokuseret på ting udenfor sportens verden, eksempelvis flere lektier, interesser for fester osv. Det betyder at de er svære som idrætsforbund og foreninger at handle på. Der mangler viden om hvad der, indenfor hallens fire vægge, gør at mange unge vælger ikke at fortsætte. Derfor er Danmarks Basketball Forbund gået med i en større undersøgelse, som foretages af idrætsforskere på Københavns Universitet, som netop fokuserer på forhold indenfor sportens verden.

Projektet er vigtigt af to grunde:

  • Det undersøger den betydning, holdmiljøer og træneradfærd har for unges trivsel, motivation og fortsættelse i idræt.
  • Resultaterne vil give konkret viden om, hvordan man via holdmiljø og træneradfærd i foreningerne kan øge trivsel, motivation og fortsættelse i idræt, og dermed mindske frafaldet.

Glen Nielsen, forskningsleder på Københavns Universitet og ekspert i børn og unges fysiske aktivitet, siger:

”Undersøgelsens særlige styrke er, at den bygger på idræts- og motivationspsykologiske teorier, begreber og spørgeskemamålinger, som over en lang årrække er udviklet, afprøvet og har vist sig at kunne forklare unges trivsel i og fortsættelse med sport udenfor Danmark. En anden styrke er, at projektet undersøger virkningen af faktorer i klub- og holdmiljøer, som allerede findes i varierende grad i idrætsforeninger. Denne viden om, hvad der allerede virker i forhold til at skabe trivsel, motivation og fortsættelse kan give både pålidelige og anvendelige anbefalinger til idrætsforeningers og forbunds indsatser med at skabe trivsel og fortsat engagement blandt deres unge idrætsudøvere”.

Udøverne i basketball kan besvare spørgeskemaet gennem: basket.dk/trivsel

Projektet er et samarbejde mellem 9 idrætsforbund og Københavns Universitet
Alle unge idrætsudøvere fra 9 specialidrætsforbund i aldersgruppen 12 til 20 år vil blive spurgt om at svare på et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet måler deres trivsel og motivation i idrætten, samt aspekter ved holdets miljø. Dernæst undersøges disse forholds betydning for fortsat idrætsdeltagelse den følgende sæson. De 9 idrætsforbund som deltager i projektet er Badminton Danmark, Danmarks Basketball Forbund, Dansk Boldspil-Union, Dansk Gymnastik Forbund, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Ride Forbund, Dansk Skøjte Union, Dansk Svømmeunion og Dansk Tennis Forbund.

Foruden de 8 specialforbund er projektet støttet af Danmarks Idræts Forbund og DGI. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet.

Projektet finansieret af kulturministeriets pulje for idrætsforskning, og projektgruppen består også af forskere fra Halmstad Universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Første del af undersøgelsen udføres i perioden fra februar til maj, tilpasset de enkelte idrætsgrenes særlige forhold.
DELTAG I UNDERSØGELSEN HER

Flere
nyheder

Scroll to Top