DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

DBBF indtræder som ejer i MVP App

DBBF har netop indgået aftale med Lars Østergaard om at indtræde som ejer i MVP App ApS, der driver og ejer MVP systemet, som er IT kernen i driften af vores turnering. DBBF har indskudt 105.000kr i MVP App ApS og ejer fremadrettet 50% af selskabet. Lars Østergaard ejede forud for DBBF’s indtræden 100% og ejer således nu de resterende 50% af selskabet. Tidligere ejere af MVP App ApS er købt ud af Lars Østergaard i perioden inden DBBF er indtrådt som ejer.

Vi har med partnerskabet sikret, at selskabets primære formål fremover er at understøtte dansk basketballs interesser og drift, fremfor at fokusere på anden kommerciel udbredelse af MVP. For at sikre fuld transparens, så vil DBBF’s interne revisorer have fuld adgang og indsigt i selskabets økonomi i lighed med forbundets normale drift.

Lars Østergaard vil stadig arbejde for og være den daglige leder af MVP, men vil desuden blive tilknyttet som fast turneringskonsulent fra 1. juli, således at han både vil supportere turneringen og MVP systemet. Lars overtager dermed den stilling, som Sona Camara forlader, når hun overgår i sin nye udviklingskonsulentrolle fra sommer. Turneringsteamet kommer dermed til at bestå af Rune Larsen (turneringschef) samt Kim Lippert og Lars Østergaard, der begge kommer til at håndtere både GP og 5v5 opgaver.

Formand for turneringsudvalget i DBBF, Thomas Frydendal, udtaler:

”Vi er glade for, at det er lykkes at finde en god løsning, der betyder, at vi på mange måder har fremtidssikret IT-delen af vores turneringsadministration både økonomisk og teknisk. Vi har haft en meget konstruktiv dialog, hvor det har været tydeligt at mærke på Lars, at han har et stort ønske om at sikre dansk basketballs fremtid bedst muligt. Implementeringen af MVP har allerede betydet en optimeret turneringsadministration for både klubber og forbund, og med den nye aftale, så får vi mulighed for at sætte yderligere turbo på denne udvikling samt sikre os, at systemet fortsat videreudvikles med dansk basketball i centrum. Vi har således allerede en række nye funktioner i pipelinen, der vil komme både os, klubberne og spillerne til gode på både kort- og længere sigt. Det betyder eksempelvis, at vi allerede frem mod den kommende sæson kommer til at tage et stort spring ift. at effektivisere mange af de administrative processer, hvorved vi forhåbentlig kan spare mange timers manuel turneringsopsætning, som i stedet kan bruges i dialogen med klubberne og et endnu højere serviceniveau. Samtidig er vi glade for, at det har været muligt at tilknytte Lars som ny turneringskonsulent, da han allerede har en stor indsigt i turneringsadministrationen og selvsagt en enorm indsigt i MVP, hvilket kommer til at give en masse positive synergier, som i sidste ende kommer klubber og spillere til gode”.

Lars Østergaard udtaler:
“MVP har gennem de sidste 3 sæsoner vokset fra et lille system til turneringsledere til et temmelig stort IT system der dækker hele turneringen. Det har været vigtig for mig at finde en model for fremtiden, hvor fokus kan holdes på dansk basket, og hvor dansk basket har den bestemmende indflydelse på systemets fremtid. Jeg er derfor meget glad for, at samarbejdet med DBBF nu er blevet formaliseret, og at jeg fremover kan afse endnu mere tid til turneringen og systemet.”

Flere
nyheder

Scroll to Top